PRVÁ POMOC PRE HRADY - Šariš - Kapušany - Šebeš - Soľnohrad - Obišovce - Lipovce

Hrad Šariš

V roku 2015 väčšinu prác na obnove Šarišského hradu realizovalo mesto Veľký Šariš v rámci programu "Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva". Na tejto stránke sú uvedené len správy o dianí na hrade, ako ich zaznamenali dobrovoľníci. Ďalšie informácie o projekte mesta Veľký Šariš žiadajte na stránke www.velkysaris.sk.

Práce dobrovoľníkov v roku 2015 boli zamerané na druhú etapu rekonštrukcie prístavby vežovej brány - stavba oporného múru a osadenie kamenného portálu. Činnosť dobrovoľníov na Šarišskom hrade v roku 2015 podporili:

Komunitná nadácia Veľký Šariš v programe "Šariš ľuďom" spoločnosti Pivovary Topvar  2 400 € - murárske práce, vápno, rezivo na výdrevu, kameň na portál
Nadačný fond Telekom v Nadaácii Pontis  1 200 € - rezanie kamenných blokov na portál, povrchové opracovanie portálu, preprava portálu a osadenie, murárske práce

31.12.2015  Silvester
  
30. ročník silvestrovského výstupu na Šarišský hrad privítal okolo tisíc návštevníkov. Pekný počet a pekné jubileum. Opeknela aj južná časť nádvoria pred baštou č. 6. Pekný rok končí a ešte krajší je pred nami. Dovidenia na hrade, priatelia!

19.10.2015  Záver sezóny
  
Šesť mesiacov prác 40 nezamestnaných na hrade sa blíži ku koncu. Murárske práce sa zastavili na starej bráne, ktorá by sa budúci rok mohla dočkať konzervácie. Mestskí majstri tesári prekryli železné dvere na bašte č. 10 drevenou kamuflážou. Obmurovaný portál čaká na zazimovanie. Pokračujeme na jar.

24.09.2015  Obmurovanie portálu
  
Stojky sú ešte stále fixované o ramenát výdrevy. Vzpery uvoľníme až po vytvrdnutí malty obmurovky. Jore a Braňo včera murovali na hradbe pri bašte 10. S lešením a maltou pomohlo mesto Veľký Šariš.

19.09.2015  Portál osadený

Dnes nám počasie veľmi neprialo, ale aj napriek dažďu sa podarilo portál osadiť. Rozmery sú navrhnuté podľa pôvodných odtlačkov na prahu. Stojky majú v priereze 35x40 cm. Svetlú výšku 210 cm navrhol architekt podľa zaužívaného pomeru renesančných portálov.

12.09.2015  Deväť ramenátov
  
Pred osadením portálu staviame výdrevu. Lepšie manipuluje s ramenátmi, ktoré napokon poslúžia ako opora na fixovanie portálovej stojky. Tesárske práce viedol Zdeno z Kapušianskeho hradu.

26.08.2015  Portál na píle

Oporný múr, o ktorý sa oprie klenba prístavby vežovej brány, je hotový. Čakáme na články portálu. Tri masívne bloky (dve stojky a jeden preklad) boli vyrezané z masívu šedého pieskovca. Moderná technológia sa podpísala pod hladučký povrch, ktorý je ešte potrebné zdrsniť metódou flambovania.

18.08.2015  V pavučine z lešenia

Mesto Veľký Šariš pokračuje v prácach so 40-timi hradnými robotníkmi. Prechod z prachárne ku starej bráne už má po oboch stranách obnovené múry. Vnútri to vyzerá ako v pavučine z lešenia. Archeológom sa podaril zaujímavý objav - našli výborne zachovanú vrhaciu kamennú guľu.

15.08.2015  Horalky

Množstvo atrakcií a vystúpenie Adama Ďuricu, to všetko v hradnom prostredí sú lákadlá, na ktoré vsadili Horalky. Pre mesto Veľký Šariš to bol prvý klient, ktorý si prenajal hrad. Ďalší krok ku udržateľnému spôsobu starostlivosti o hrad. Poplatok za prenájom je 200 €.

01.08.2015  Filmová noc 5

Piaty ročník Filmovej noci na hrade s tradičným stanovým mestečkom a tentoraz po prvýkrát aj s LED obrazovkou.

25.07.2015  Mušketieri

Mušketieri na hrade je nové podujatie v hradnom kalendári, ktoré pripravili nadšenci poznávania histórie naživo, čiže reenactment z Čiech a Slovenska. Po vystúpení pre návštevníkov hradu a dobovom obede ochutenom plodmi hradnej slivky, pomohli mušketieri s prípravou kameňa pre murárov na prístavbe vežovej brány.

11.07.2015  Oporák
  
Dnes začali konzervačné práce na opornom múre pod klenbou prístavby vežovej brány. Práce organizuje OZ Rákociho cesta s pomocou murárov z hradov Šebeš a Obišovce.

08.07.2015  Stará brána

Na starej bráne sa zachovali zvyšky drážky padajúcej mreže. Postup jej obnovy bol dnes konzultovaný s pamiatkarmi. Zaujímavý je nález vtáčích (pravdepodobne slepačích) kostí v štrbine muriva. Môže to súvisieť s poverami alebo mágiou stredovekých murárov. Podobný nález sa našiel aj na Kapušianskom hrade.

06.07.2015  Archeológia a murovanie pred starou bránou

Rekonštrukcia hradby medzi baštami 13 a 14 je dokončená. Teraz hradní robotníci zarovnávajú terén. Najprv sa zemina presituje s vytriedením väčších nálezov. To, čo cez sito prepadne sa este skontroluhe detektorom, keďže drobné kovové časti môžu byť cenné predmety. Všetky nálezy sa umyjú, očistia a po vysušení roztriedia a zaradia do prírastkového katalógu. Preskúmaná suť bez nálezov sa použije na terénne úpravy nádvoria.
 
Murárske práce projektu mesta Veľký Šariš sa presunuli do spojnice medzi prachárňou a starou bránou, ktorá je v hĺbke asi 5 m pod úrovňou nádvoria. Malta sa mieša na nádvorí a po lešení sa spúšťa na miesto použitia. Muruje sa podľa návrhu obnovy, pričom severný múr bolo potrebné založiť nanovo do zasekaného skalného podložia.

10.06.2015  Prídu Horalky
  
Dnes zavítal na hrad manažérsky tím zo Sedity, ktorý pripravuje reklamnú kampaň pre populárnu oblátku Horalky. Prešli sme detaily ohľadom podujatia pre verejnosť plánovaného na koniec augusta. Na vykpaných zvyškoch hradby 13-14 začali mestskí hradní robotníci murovať. V auguste by tu už mal byť upravený terén a ďalší hvodný priestor na nádvorí využiteľný pre podujatia.

06.06.2015  Víkendový INEX

Na tri dni prišli opäť pomôcť zahraniční dobrovoľníci, ktorých sprostredkovala mládežnícka organizácia INEX. Pomoc z Francúzska, Nového Zélandu, Česka a Slovenska sme využili pri prácach na prístavbe vežovej brány, Chyžke a uprataní pokoseného sena z nádvoria.

18.05.2015  Mesto pokračuje

Od začiatku mája je na hrade opäť 40 hradných robotníkov, ktorých zamestnalo na 6 mesiacov mesto Veľký Šariš vďaka programu Obnova kultúrneho dedičstva so zapojením nezamestnaných. Na mzdy mesto dostáva dotáciu z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom úradu práce. Práce začali vyčistením priekopy na západnej strane vnútorného hradu. Nový cieľový objekt je hradba medzi baštami 13 a 14. Je to jediný úsek hradby, z ktorého sa nezachovali nadzemné torzá. Zvyšky základov sú pod zemou, preto je potrebný najprv archeologický výskum, po ktorom bude celý objekt vykopaný a nadmurovaný. Robotníci majú už plne funkčné aj zázemie pred hradom, kam chodia na obedňajšiu prestávku.

16.05.2015  Pestrá dobrovoľnícka sobota

Cez pracovný týždeň pracujú na hrade mestskí hradní robotnícia a v sobotu dobrovoľníci. Dnes sa čistila podlaha na streche oválnej bašty, kosilo, špárovalo na zvyšku klenby prístavby vežovej brány a večer hrad spojili so svetom rádioamatérski nadšenci.

01.05.2015  Stretnutie gréckokatolíckej mládeže
  
Vlani boli na Zborovskom hrade, dnes prišli na Šariš. Celodiecézne stretnutie gréckokatolíckej mládeže hostil Šarišský hrad. Socha mnícha ožila fotením a hradný prístrešok prichýlil pred mrholením deti, ktoré si nezobrali dáždnik.

26.04.2015  Dobývanie hradu 4

Štvrtý ročník úspešného podujatia Dobývanie hradu sa mohol uskutočniť vďaka obetavosti manželov Tkáčikových z iniciatívy Kulturhrad. Zavedenie lokálnej meny, nové atrakcie v nových priestoroch (na obr. v strede pracháreň), dobrá propagácia a pekný jarný deň. To všetko sa podpísalo na masovej návštevnosti podujatia. Cesta od parkoviska na hrad v dĺžke 3 km bola súvisle zaplnená (na obr. vpravo na asi 100 m dlhom úseku je 90 ľudí). Šarišský hrad opäť ukázal svoj potenciál, ale aj limity, hlavne čo sa týka parkovania. To je skutočná výzva pre mesto Veľký Šariš, ktorú musí zvládnuť, ak chce stavať na rozvoji cestovného ruchu.

02.04.2015  Jarné upratovanie, kalendár podujatí a hradná rada

Prvý apríl začal na hrade jarným upratovaním. Dnes dopoludnia sme umiestnili na parkovisko pod hradom kalendár hradných podujatí, ktorý bol po prvýkrát zostavený vopred na celý rok, v spolupráci s Kultúrnym informačným centrom mesta Veľký Šariš. Poobede na konala prvá schôdza hradnej rady, ktorú menoval pán primátor ako svoju poradnú skupinu. V rade sú zastúpené mesto a dobrovoľnícke združenia (na obr. zľava): Aeternitas (Peter Bako), Rákociho cesta (Branislav Gmitro), mestský úrad (Sylvia Hetmánková), Hradba Šariš (Ladislav Babuščák), Kultúrno-informačné centrum (Katarína Pirohová), Strážcovia pravých pokladov storočí (Michal Keruľ) a Kulturhrad (Stanislav Tkačik).

20.03.2015  Začíname po MDŽ
  
Tento rok opäť ženy dostali na hrade kvet. Organizátorom druhého ročníka Medzinárodného dňa žien je združenie Strážcovia pravých pokladov storočí. Po MDŽ pre nás začína sezóna. Dnes sme vybehli ešte zamerať niektoré detaily pre projektovú dokumentáciu rekonštrukcie prístavby vežovej brány.

17.02.2015  Odvodnenie

Dôležitou súčasťou obnovy hradnej zrúcaniny je odvedenie zrážkovej vody, ktorú tu nezachytávajú strechy a zvody. V hradbe medzi baštami 2 a 3, ktorú kompletne zakonzervovalo mesto Veľký Šariš so zapojením nezamestnaných v rokoch 2013-2014 má odvodnenie funkčné. Svedčí o tom pekný ľadopád.

23.01.2015  Cesta na hrad prehľadnejšia
  
Od začiatku roka zabezpečilo združenie Aeternitas pracovníkov na odstraňovanie náletových krovín z cesty od parkoviska po hranicu lesa. Cieľom je rozšíriť a sprehľadniť cestu.

Pripravil: Martin Sárossy 0911-336677