PRVÁ POMOC PRE HRADY - Šariš - Kapušany - Šebeš - Soľnohrad - Obišovce - Lipovce

Šariš 2013

V roku 2013 väčšinu prác na obnove Šarišského hradu realizovalo mesto Veľký Šariš v rámci programu "Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva". Na tejto stránke sú uvedené len správy o dianí na hrade, ako ich zaznamenali dobrovoľníci. Ďalšie informácie o projekte mesta Veľký Šariš žiadajte na stránke www.velkysaris.sk.

Práce dobrovoľníkov v roku 2013 boli zamerané na pomoc pri archeologickom výskume na Chyžke pod Šarišským hradom a na dokončenie konzervácie bašty č. 9.

31.12.2013  Silvester

Silvestrovský výstup po dlhšej dobe bez snehu, ale prvýkrát aj s guľašom od miestneho poľovníckeho združenia. Do pokladničky pri hradnej bráne dnes návštevníci venovali 520,99 €. Budú určené na dva dobrovoľnícke projekty v budúcom roku. Obnova Chyžky pod Šarišským hradom a výstavba správcovského objektu. Ďakujeme za túto pomoc a dovidenia na hrade v roku 2014, priatelia! Od zajtra začíname.

27.11.2013  Nové zázemie
  
Dva roky používali hradní robotníci ako zázemie vojenské stany, v ktorých sa v jesenných mesiacoch už nedalo zohriať. Preto v predhradí mesto Veľký Šariš postavilo dočasné nové zázemie. V budúcom roku ešte dokončia sedlovú strechu aj piecku. Zlepšenie pracovných podmienok si hradní robotníci zaslúžia.

16.10.2013  Koniec murovačky
  
Dnes mestskí hradní robotníci skončili murovačku na kurtine medzi baštami 2 a 3. Do konca novembra budú práce zamerané na klčovanie drevín, úpravy cesty okolo hradu, budovanie zázemia a archeológiu, ktorá je potrebná na odkrytie suťového závalu medzi prachárňou a starou bránou. Po tohoročnej sezóne môžu návštevníci obdivovať výsledky práce 40 hradných robotníkov pod vedením mesta Veľký Šariš. Dokončená je konzervácia kurtiny 1-2 a na bastióne boli domurované prvá a druhá stena, obnovené dve strieľne, nárožie a osadená rímsa, z ktorej chýba ešte polovica na prvej stene.
 

18.09.2013  Kurtina 2-3 a pracháreň
  
Po ukončení archeologického výskumu pod kurtinou 2-3 začali konzervačné práce. Mestskí hradní murári zakonzervovali oporný pilier a postupne dopĺňajú murivo do kaverny. V prachárni sa muruje na východnej a južnej stene, hotový je aj jeden z troch stredových pilierov, nesúci trámy prvého podlažia. To bude zrekonštruované v jednej tretine celkovej plochy.

11.09.2013  Obnovené strieľne bastiónu
  
Dnes na kontrolnom dni prezentoval koordinátor prác na hrade pánovi primátorovi výsledky na prvej stene bastiónu. Sú hotové ostenia oboch strieľní, vyrobené z betónu imitujúceho prírodný kameň. Vzhľadom na vysokú cenu aj náročnosť výroby ostení z prírodného kameňa, pamiatkový úrad schválil tento nepôvodný materiál. Po kamenárskom opracovaní to bude verná kópia.

08.09.2013  Šarišské hradné hry
  
Ôsmy ročník hradných hier opäť zaplnil nádvorie. Každým rokom sa vďaka obnove hradu rozširuje aj priestor pre hradné podujatie. Tento rok mala premiéru bašta č. 9, ktorej obnovu začali dobrovoľníci ešte v roku 2008. Dnes sa bašta premenila na hradnú šmykňu a tvorivé dielne.

01.09.2013  Progres na prachárni
  
Pracháreň je jedne zo žtyroch objektov, na ktorých tento rok pracuje 40 hradných robotníkov pod vedením mesta Veľký Šariš. Pracháreň má stabilizovanú severnú stenu so zrekonštruovanými kapsami po trámoch prvého podlažia a osadenú dubovú zárubňu na vstupe do podzemnej časti. Práce pokračujú na Východnej stene. Okrem prachárne sa pracuje na bastióne a kurtinách 1-2 a 2-3.
  

07.08.2013  Augustový kontrolný deň a pomoc pre Šebeš
  
Dnes sa na kontrolnom dni riešila rekončtrukcia schodov do prachárne, ktorých odtlačok sa našiel v skalnom podloží. Na kurtine 1-2 mestskí hradní murári dokončujú tehlový záklenok strieľne a začal sa archeologický výskum pri opornom pilieri kurtíny 2-3, ktorú oslabuje obrovská kaverna. S pomocou hradných robotníkov z Kapušianskeho hradu a hradu Šebeš dokončili dobrovoľníci z OZ Rákociho cesta konzerváciu koruny bašty č. 9, aby sa mohlo uvoľniť lešenie, ktorým združenie pomôže pri obnove hradu Šebeš. Zvyšnú časť dobrovoľníckeho lešenia si požičalo mesto Veľký Šariš.
 

24.07.2013  Tretí stoličný snem a kurtina
  
Pred desiatimi dňami sa konal tretí ročník Stoličného snemu. Vlajkonosiči vyniesli na hrad vlajky obcí Šarišskej župy. Tých je vyše 300 a možno sa raz na hrade zídu všetky. Dnes bol kontrolný deň na hradbe medzi bránou a baštou č. 2. Tento úsek hradby statik zaradil medzi najviac oslabené objekty, a preto je aj prioritou pre mesto Veľký Šariš v prácach obnovy hradu na tento rok. Obvodové hradby Šarišského hradu sa radia medzi tzv. kurtiny. Kurtina (franc. courtine, priečelie) je priama časť hradby medzi streleckými stanovištiami - baštami.

03.07.2013  Kontrolný deň
  
Každú stredu je na hrade kontrolný deň pod vedením pamiatkarov, kedy sa zhodnotia vykonané práce a dohodnú podrobnosti ďalšieho postupu. V prachárni sa riešilo domurovanie rozpadnutej skaly pod zvyškom muriva a v bastióne kaverna v severnej komore.

25.06.2013  Mesto Veľký Šariš a 40 hradných robotníkov
  
Od júna nastúpilo na hrad 40 robotníkov pod vedením mesta Veľký Šariš v rámci programu podporeného z Európskeho sociálneho fondu "Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva". Koordinátorom prác je Ladislav Babuščák. Chlapi pokračujú v prácach na bastióne - steny 1 a 2. Na jednotke je už pripravený ramenát na rekonštrukciu strieľne. Veľké balvany sa dovážajú z kameňolomu Maglovec. Začala sa aj náročná konzervácia zvyškov renesančného skladu, tzv. prachárne. Podklady pre obnovu (architektonicko-historický výskum a návrh obnovy) zabezpečilo OZ Rákociho cesta.
 

10.04.2013  Výstavy
 
Aby hrady žili, aby o nich ľudia vedeli a aby ich navštevovali. Preto je dobré občas navštíviť aj výstavné trhy. V januári to boli Košice Tour 2013 a v apríli CONECO Bratislava. Nové kontakty, nové možnosti, nápady, plány, spolupráca...

18.03.2013  Zahučali motorové píly
  
Po nemalých vybavovačkách sa včera na hrade zišla komisia z ochrany prírody a lesov SR, aby označili stromy nahnuté po snehovej kalamite nad turistický chodník. Poškodené stromy boli dnes odstránené - zvýšila sa bezpečnosť a hrad trochu previdnel. Pohľad z brány je pre architekta, ktorý má za úlohu navrhnúť umiestnenie správcovského objektu na nádvorí. Ideálne tak, aby z neho bolo vidieť na bránu. Na správcovský objekt získalo združenie Rákociho cesta grant z Občianskej voľby Pivovaru Šariš.

02.03.2013  Mortaigne regiment
  
Včera na hrad prišla táboriť malá zablúdená patrola z čias Tridsaťročnej vojny. Po prenocovaní vonku v mraze, len na sene, sa dnes dopoludnia strhla prestrelka, pri ktorej našťastie nik nebol zranený. Poznávanie histórie naživo, čiže reenactment, bolo úspešné. Foto: Peter Madlenak

16.02.2013  Odsnehovačka
  
Dnešná brigáda bola snehobiela. Odpratali sme sneh zo strechy oválnej bašty a aj z donjonu. Haldy topiaceho sa snehu múrom neprospievajú, a tak je lepšie ho odhádzať. V predhradí sme presunuli latríny za vápennú jamu, aby nevítali návštevníkov pri vstupe. Foto: Braňo Gmitro

03.02.2013  Snehulienka
  
Dnes na hrad zavítala snehulienka. Skonštatovala veľmi účinnú ochranu nového muriva pred premŕzaním. Konkrétne na bráne môže vápenná malta pekne v suchu dozrievať pod drevenými náznakmi podlaží. Na vedľjšej stene sme nad okenný záklenok položili škridlu, ktorú zdola takmer nevidieť. Tam kde sa zanedbá zazimovanie obnoveného muriva prekrytím, hrozí, že po premrznutí a vyplavení vápna sa rozpadne.

Zostavil: Martin Sárossy