PRVÁ POMOC PRE HRADY - Šariš - Kapušany - Šebeš - Soľnohrad - Obišovce - Lipovce

Hrad Kapušany

V roku 2015 realizovala práce na obnove Kapušianskeho hradu Obec Kapušany, ktorá v rámci programu podporeného z Európskeho sociálneho fondu "Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva" vytvorila 20 pracovných miest vďaka dotácii v hodnote 87 961,20 €. Ministerstvo kultúry SR udelilo pre obec Kapušany dotáciu 28 000 € na realizáciu projektu "Konzervácia predhradia a jadra hradu Kapušany" so spoluúčasťou z obecného rozpočtu v sume
1 665 €.

Na tejto stránke sú uvedené len správy o dianí na hrade v roku 2015 ako ich zaznamenali dobrovoľníci. Bližšie informácie o obnove hradu žiadajte na stránke www.kapusany.sk.

26.12.2015  Štefanský výstup s Evou
  
Koniec roka na hrade už tradične v znamení Štefanského výstupu, ktorý organizuje Turistický klub Jantár Kapušany. Pri soche Evy Gergelakyovej, poslednej majiteľke živého hradu, sme umiestnili informačnú ceduľku. Pred 300 rokmi bol novoopravený Kapušiansky hrad, z rozhodnutia vtedajšej moci, zničený. Vtedajší mocipáni sa báli, že sa hrad stane útočiskom povstalcov, ktorí by mohli byť pre monarchiu hrozbou.

09.12.2015  Dokonané je
  
Ničenie hodnôt v zaslepení strachom a nenávisťou je v každom z nás.
Zápas o drevenicu občania prehrali. Vyhral pán starosta, ktorý najprv požiadal vlastníka pozemku aby zmenil súhlas pre umiestnenie drevenice na nesúhlas a neskôr uvádzal tento dôvod ako hlavný argument, pre ktorý musí drevenicu odstrániť. Obec získala takmer zadarmo hodnotný, pre rozvoj hradu všestranne využiteľný a podľa pána starostu aj pekný objekt. Takmer 1000 ľudí žiadalo, aby drevenica mohla slúžiť účelu, pre ktorý bola postavená. Odpoveď pána starostu zakaždým bola „Nedá sa...“

Ale nápad ani víziu nezničí žiadna moc. Čas ukáže silu tejto myšlienky a nová, ešte lepšia hradná drevenica, je možno len otázkou času.
 

02.12.2015  Petícia
  
Pán starosta hradnú drevenicu, ktorú v prevažnej miere postavili dobrovoľníci, prehlásil za obecný majetok z dôvodu, že povolenia boli vydané na obec. Včera a dnes boli na obecný úrad odovzdané podpisy 523 obyvateľov obce Kapušany, ktorí formou petície žiadajú, aby pán starosta obecný majetok chránil a písomne zvolal rokovanie s vlastníkom pozemku, ktorý na žiadosť pána starostu zmenil súhlas pre drevenicu na nesúhlas. Pán starosta požiadavke svojich občanov nevyhovel. Rokovanie síce zvolal, ale narýchlo, telefonicky, bez informovania zástupcu petície, že pozval aj vlastníka. Občanov na rokovanie pán starosta nepustil, dvere na obecný úrad zamkol a občanov nechal stáť vonku. Zo stretnutia bol zverejnený účelovo zostrihaný záznam. O tejto nezvyčajnej situácii, kedy občania musia brániť obecný majetok pred vlastným starostom, dnes nakrútila raportáž TV Markíza.

29.11.2015  Starostovské slovo neplatí?
  
Pán starosta svoje slovo, že do konca roka nebude vyvíjať aktivity na odstránenie drevenice, nedodržal. Dobrovoľníkov vyzval, aby drevenicu vypratali, lebo do konca novembra ju chce začať rozoberať. Piati z deviatich poslancov (4x SMER 1x KDH) na mimoriadnom zastupiteľstve jeho zámer schválili. Nevyhoveli tak prosbe 141 obyvateľov Kapušian v otvorenom liste, aby drevenica bola zachránená. Štyria poslanci (3x KDH, 1x SDKÚ) hlasovali za požiadavku občanov. Na druhý deň po mimoriadnom zastupiteľstve, v piatok ráno, pán starosta obdržal výzvu občianskej iniciatívy za záchranu hradnej drevenice, v ktorej bol informovaný o spustení petície obyvateľov obce Kapušany za záchranu drevenice. Po prečítaní výzvy pán starosta povedal, že ho nijaká petícia nezastaví a ihneď nariadil drevenicu násilne vypratať, postrhávať informačné tabule a vymeniť zámky. Na dnes plánované otvorenie hradnej drevenice sa zmenilo na protest voči arogancii moci.

24.11.2015  Odznaky a videofilm
  
Podporu hradnej drevenici vyjadril aj miestny turistický klub Jantár Kapušany. Turista, pán Rentka, včera venoval časť svojej zbierky turistických odznakov do expozície minimúzea. Dnes sme nakrútili o drevenici videofilm s cieľom odprezentovať ho na obecnom zastupiteľstve, keďže pán starosta ani niektorí poslanci v drevenici nikdy neboli.

09.10.2015  Drevenica - nechcené dieťa?
  
Pán starosta obce Kapušany chce drevenicu z hradu odstrániť. Jedného z troch vlastníkov pozemku požiadal, aby súhlas, ktorý vydal pre OZ Rákociho cesta pre umiestnenie drevenice na súčasnom mieste, zmenil na nesúhlas. Vlastník pánovi starostovi vyhovel. Dnes na obecnom zastupiteľstve pán starosta dostal odázku, ako hradná drevenica ohrozuje záujmy obce. Odpoveď  znela "Nijako." Obec má súhlas do konca roka. Pán starosta povedal, že dovtedy nebude vyvíjať aktivity na odstránenie drevenice. A nech si dobrovoľníci opäť vybavia súhlas od vlastníka, k čomu im pán starosta drží palce. Hra na mačku a myš sa začala.

17.09.2015  Na veži vyhliadka
  
Nápad spred troch rokov o vyhliadke na západnej veži začala obec Kapušany uskutočňovať. Masívne trámy jeden po druhom putujú na vrchol veže, kde vo forme skrytej plochej strechy umožnia návštevníkom kruhový výhľad z hradu.

12.09.2015  Omietky
  
Hradná drevenica bola plánovaná ako celoročne užívateľný objekt. Aby účinnosť kachľovej pece, ktorú sme postavili vlani, bola efektívna, je potrebné drevenicu znútra omietnuť. Zvýši sa tepelná izolácia i schopnosť akumulovať teplo. Dnešní návštevníci z turistického klubu Muráň si všimli, že i samotný postup omietania je už dnes raritou. Preto na malej časti ponecháme vzorky jednotlivých vrstiev 1) trsťový základ, 2) hrubá hlinená omietka so slamou, 3) jemná hlinená omietka. Iný návštevník hradu nám poradil ešte tradičný kazeínový náter (z tvarohu) ktorý bez použitia chémie zamedzí oteru stien.

30.08.2015  Hradné hry na hrade
  
Tretí ročník hradných hier pod názvom Návrat rytierov bol úspešný, napriek mimoriadne veternému počasiu. Obec Kapušany v spolupráci so šermiarskou skupinou SARUS pripravili zaujímavý program. Klebety o tom, že hradné hry sa mali konať v obci v parku sa nenaplnili. Hradné hry predsa patria na hrad.

12.08.2015  Zásyp hradnej klenby
  
Dnes hradní robotníci pracovali na zásype hradnej klenby. Ílovitú zeminu bolo potrebné naložiť, ponosiť, vytiahnuť a vysypať. Mravčia robota.

09.08.2015  Šermiari
  
Tento víkend mali na hrade sústredenie členovia šermiarskej skupiny SARUS. Na nocľah a zloženie vecí využili hradnú drevenicu. Za nocľah sa platilo prácou - pomohli s vonkajším náterom. Podobne drevenicu využili aj členovia košického LARPu. Tí zase venovali obci Kapušany do hradnej zbierky 30 €.

31.07.2015  Návšteva z Prešovských novín
 
V Prešovských novinách beží seriál Márie Pihuličovej o hradoch Prešovskej hradnej cesty. Po hrade nás sprevádzal koordinátor prác s nezamestnanými. Na nádvorí sa práve dokončovala náznaková rekonštrukcia zvyškov hospodárskych budov.

14.07.2015  Júlové správy
 
Dnes zavítal na hrad Daniel Krajcer, zakladateľ programu "Obnova kultúrneho dedičstva so zapojením nezamestnaných", ktorý úspešne pokračuje aj po troch rokoch, odkedy opustil kreslo ministra kultúry. Dôkaz, že to bol zmysluplný a životaschopný projekt. Ďakujeme pán Krajcer! Vďaka obnove hradu stúpa aj návštevnosť a spolu s ňou aj dopyt po suveníroch. Od júla ma už aj Kapušiansky hrad svoju turistickú známku, ktorú je možné zakúpiť si v sídle miestneho turistického klubu TK Jantár Kapušany - v obci v parku za školou (tenisový klub).

30.06.2015  Hradné kvety a kamene
  
Na hradnej drevenici pribudli informačné tabule. Kvety sme stihli nafotiť ešte pred prvým májovým vyžínaním hradu. Struna krovinorezu všetkú tú nádheru zomlela na spúšť. Ani s tým kosením to netreba preháňať a prvý termín kosenia na miestach so zapojeným lúčnym porastom stačí posunúť hoc aj na polovicu júla. Aj motýle a včely patria na k hradnej zrúcanine. Dnes hrad navštívil pán inžinier Baláž z Ústavu Geoturizmu Technickej univerzity Košice. S pomocou geologickej mapy sme identifikovali horniny hradov Kapušany, Šebeš aj Soľnohrad.

16.06.2015  Dvere pre drevenicu
  
Po dlhšom čase opäť na hrade. Hradná drevenica má od dnes nové dvere. Vyrobil ich miestny majster stolár Marek Leško a dnes ich aj so synom osadili. Práce hradilo OZ Rákociho cesta vďaka finančnej podpore z Nadácie Tatrabanky. Od mája pokračuje v obnove hradu obec Kapušany v rámci programu Obnova kultúrneho dedičstva so zapojením nezamestnaných. Pokrok vidno na klenbe, ktorá má už vymurovaný vstup. Vrch klenby ešte čaká na konečnú úpravu.
 

01.02.2015  Premrznutá klenba
  
Hrad vstúpil do druhého roku výlučne pod taktovkou obce Kapušany, keďže stále nemá svoje dobrovoľnícke združenie. Dnes poriadne mrzlo, žiaľ aj v klenbe. Provizórny vstup, ktorý v decembri osadili hradní robotníci, bol rozbitý. Cirkulujúci vzduch tak vymrazil aj interiér, čo rozhodne neprospieva pevnosti vápennej malty. Núdzové riešenie - dvojitá kartónová zábrana by mala tomu aspoň čiastočne zabrániť.
 

Zostavil: Martin Sárossy