PRVÁ POMOC PRE HRADY - Šariš - Kapušany - Šebeš - Soľnohrad - Obišovce - Lipovce

Foto II.

      
Stredoveká hmla.                                                                                              Kočka s Bodkou.

       
S traktorom a psím záprahom na hrad.                                                        Hrad plný turistov.

       
Drevo sme odpratali k ohnisku.                                                                      Takéto konáre musíme najprv povyťahovať.

       
V nedeľu 2. septembra prišlo na hrad 180 návštevníkov.                         Pozor na sklo! Pri čistení nachádzame veľa odpadkov. 

      
Kto je silnejší?                                                                                                   Kuk!

      
Momentálne najútulnejšia miestnosť na hrade.                                        Zastavenie pri našej informačnej tabuli.

      
Prieskum návštevnosti.                                                                                    Kamenný strážca I.

      
Kamenný strážca II.                                                                                          Na baštách rastú vápnomilné kvety.

      
Pohľad z horného hradu.                                                                                 Torzo hradby horného hradu.

      
Okno a vstupný portál Hlavnej bašty horného hradu.                                 Donjon (donžon) - súčasný vstup cez dieru v stene.

      
Novodobý zbrojnoš - Jaro s mašinou.                                                          Kvet hradu - ďatelina šarišská (Trifolium sarossiense).