PRVÁ POMOC PRE HRADY - Šariš - Kapušany - Šebeš - Soľnohrad - Obišovce - Lipovce

Hrad Lipovce

P O Ď A K O V A N I E
V roku 2018 obnovu Lipovského hradu finančne podporili

Obec Lipovce  350 € - strava a tričká pre dobrovoľníkov
OZ Kopytovská (grant Komunitnej nadácie Veľký Šariš)  800 € - archeologický výskum, strava pre dobrovoľníkov, vápno
Rákociho cesta (2% z dane)  300 € - strava pre dobrovoľníkov, náradie, benzín do náradia

15.09.2018  O päť minút dvanásť

Dnes ešte posledné murovacie práce. Stano muroval, Jano miešal a Samo nosil maltu. Martin z lešenia spevnil maltou rozpadávajúcu sa korunu muriva okolo posledného zachovaného architektonického prvku - okna v severnej veži. Je v havarijnom stave a držíme mu palce, aby ešte jednu zimu vydržalo. Dúfame, že žiadosť obce Lipovce o dotáciu z programu "Obnova hradov so zapojením nezamestnaných" bude schválená. Rovnaká žiadosť bola pred štyrmi rokmi zamietnutá s odôvodnením, že prioritou sú veľké hrady a že Lipovský hrad nemá ani spracovanú prípravnú dokumentáciu - geodetické zameranie, architektonicko-historický a archeologický výskum, statický posudok. To všetko už máme. Ostáva veriť, že žiadosť o grant bude úspešná a Lipovský hrad zachránime. Aj s pomocou dobrovoľníkov a vďaka 2% z dane. Ďakujeme.  

25.07.2018  Statika
  
Projekt prípravy hradu na kompletnú konzerváciou pokračuje. Dnes navštívil hrad statik Ing. Vladimír Kohút. Na základe obhliadky a geodetického zamerania spracuje odborný posudok statického zabezpečenia torza veže, ktorý potom ešte posúdi pamiatkový úrad.

16.07.2018  Výsledky archeológie
  

Práce na archeologickom výskume dnes hodnotila komisia z pamiatkového úradu. Po dokončení výskumu bude možné navrhnúť založenie oporného múru na statické zabezpečenie severnej veže.

14.07.2018  INEX pomáha

Hradu pomáha 11 účastníkov medzinárodného dobrovoľníckeho tábora INEX z ôsmich krajín - Česká republika, Francúzsko, Grécko, Mexiko, Srbsko, Španielsko, Taiwan a Ukrajina. Upravili sme prístupovú cestu, preniesli sme lešenie a postavili opornú konštrukciu, pomohli sme pri archeologickom výskume a presitovali sme sutinu.
  

13.07.2018  Prvá murovačka
  
Prvú hradnú murovačku po vyše polstoročí odštartoval majster murár Jožko Dobrovič. Dnes sme pokračovali s cieľom podchytiť posledný trčiaci lícny kameň, vďaka ktorému poznáme hrúbku muriva severnej veže.

12.07.2018  Príprava na INEX

Od pondelka nám prišlo na dva týždne pomôcť 11 zahraničných dobrovoľníkov. Dnes upravili prístupovú cestu a tak sme mohli materiál doviezť asi na 100 m od hradu. Podlažky, krátke lešenárske trubky a spojky, vápno a piesok. Najprv Stanovou dodávkou po lúku a odtiaľ starostovým terénnym autom s prívesným vozíkom po naklonenej nerovine čo najbližšie ku hradu. Ďakujeme pán starosta.

16.06.2018  Naše mesto

Dnešným dňom sa aj Lipovský hrad zapojil do najväčšej celoslovenskej dobrovoľníckej kampane Naše mesto. Na pomoc nám prišli zamestnanci firmy ATaT z Košíc. Priniesli sme vedrá s pieskom a vápno, s ktorým odštartujeme čoskoro prvú hradnú murovačku. Formou živej reťaze sme vedrami vyniesli ku hradnej veži kopu kameňov, aby ich majster murár mal poruke.

22.04.2018  Jarný výlet
  
Na Deň Zeme vyšlo krásne počasie. Ku hradu prichádzame od začiatku kaňona, kde už parkujú návštevníci Lačnovského kaňona. Zokruhovanie trasy z tohto parkoviska smerom: kaňon - Lačnov - jaskyňa - hrad - parkovisko, by vytvorilo atraktívnu trasu na celodenný výlet.

11.04.2018  Jarná brigáda
  
Po legislatívnych prípravách chceme tento rok dokončiť výskumnú časť prípravy hradu na obnovu. Cieľom na tento rok bude archeologický výskum a statický návrh zabezpečenia severnej a južnej veže. Dnes sme odpradávali spadnuté stromy a zbierali roztrúsené kamene.

06.04.2018  Jarná obhliadka

Po zime je päť torzo južnej veže o čosi menšie. Mráz odhryzol ďalší kus muriva, kamene sa zrútili do hlbokej rokliny. Hrad postupne mizne.

Pripravil: Martin Sárossy