PRVÁ POMOC PRE HRADY - Šariš - Kapušany - Šebeš - Soľnohrad - Obišovce - Lipovce

Hrad Šebeš

P O Ď A K O V A N I E
Obnovu a prezentáciu hradu Šebeš v roku 2016 finančne podporili

Obec Podhradík  641,28 € - organizovanie hradných slávností (materiál, občerstvenie, ozvučenie, kosenie, prenájom WC, prepravné)
Prešovský samosprávny kraj 1000 € - podpora projektu obce Podhradík "Príprava hradu Šebeš na prvé hradné slávnosti" (materiál s prepravou na spevnenie cesty, rezivo na tabule a schody, propagácia, práca mechanizmov)
Firma Cipísek 400 € - práce na stavbe drevozemného schodiska a terénne úpravy.
Rákociho cesta 1551 € - z daru na činnosť správcu hradu (údržba areálu hradu, pomoc pri organizovaní podujatia).

28.08.2016  Prvé hradné slávnosti


Obec Podhradík pri príležitosti 615. výročia prvej písomnej zmienky zorganizovala prvé hradné slávnosti pod názvom Znovuobjavený hrad Šebeš.  Vďaka významnej pomoci dobrovoľníkov sa podarilo akciu úspešne organizačne zvládnuť. Kultúrny program, hradná hostina, prehliadka hradu, tvorivé dielne a hľadanie pokladu pre deti, jazdenie na koni, šrmiari, opekačka, večerné premietanie a na záver hradná vatra. Vďaka schodisku so zábradlím na hrad vyšli aj najstarší obyvatelia. S návštevnosťou vyše 700 ľudí to bola najväčšia akcia v histórii obce. Hrad Šebeš žije!


26.08.2016  Prípravy vrcholia
  
Dnes vrcholili prípravy hradného areálu pre hradné slávnosti. Boli dokončené drevozemné schody na hrad a pribudla aj hradná miniatúra.
 

19.08.2016  Cesta

Hradná cesta spevnená.

18.08.2016  Tabule
  
Pri vstupe do Prešova sme osadili pútač s pozvánkou na hradné slávnosti. Na hrade pribudla šiesta tabuľa náučného chodníka s hradnou kvetenou.

24.06.2016  Správca hradu
  
Dnes bol slávnostne inaugurovaný správca hradu Šebeš, Ján Ducár. Jeho úlohou bude starať sa o obnovu a údržbu hradu spolu s ďalšími malými hradmi - Soľnohrad a Obišovský hrad.

19.06.2016  Ľalie a zvončeky
  
Azda najkrajšie obdobie pre hradný výlet je polovica júna. Po odstránení krovín na severnom svahu sa rozšírila kolónia chránenej ľalie zlatohlavej na niekoľko desiatok jedincov. Oplatí sa tú nádheru vidieť. A zahanbiť sa nenechajú ani ostatné hradné kvety, ako napr. zvonček broskyňolistý.

01.05.2016  Malý hrad dostal prednosť pred veľkým
  
Skupina turistov cestujúcich z Maďarska do Poľska sa chcela na polceste zastaviť a navštíviť Šarišský hrad. Lenže nebolo možné, aby sa mikrobusom dopravili až na hrad a z časových dôvodov si nemohli dovoliť stráviť dve hodiny výstupom na hradný vrch a späť. Rozhodli sa preto pre Šebeš. Od parkoviska na hrad je to 10 minút. Tak malý Šebeš vyhral nad veľkým Šarišom. Toto je konkrétne ovocie obnovy zaniknutého hradu. Šebeš ešte potrebuje dobudovať drobnú turistickú infraštruktúru. Napríklad drevozemné schodisko na hrad.

19.04.2016  Táborisko pod hradom
  
Pod hradom je táborisko s prístreškom. Dnes sme doviezli dve lavice vyradené z opravy jedného kostola. Tu ešte poslúžia, možno aj pre sobášny obrad, ak by sa niektorí hradní zaľúbenci rozhodli mať svadbu na Šebeši.

16.04.2016  Jarná návštevnosť


Jarný Šebeš navštívi cez víkend asi 100 ľudí. Dnes na nádvorie vyšli aj cyklisti. Parkovacia plocha pod hradom nestačí, hradných romantikov pribúda.

13.04.2016  V rozkvete
  
Po štyroch rokoch ostali na nádvorí len dva stromy - mohutný buk tieňotvorca a krásavica hruška, ktorá v týchto dňoch kvitne. V návštevnej knihe sme si nad obrázkom hradu prečítali tento odkaz "Dvaja zničení ľudia, ktorí sa stratili na Ukrajine, putujú celým svetom, aby našli domov, stretávali rôzne strasti na cestách životom. Rozmýšľali, či súc, či nesúc. Odpoveď našli v pive a výhľade. Rozhodli sa teda, že našli svoj domov na tomto hrade." Buk a hruška sú toho svedkom.

25.03.2016  Dron
  
Podrobná dokumentácia hradu z drona nám pomôže lepšie vnímať spojnice medzi zvyškami murív, ktoré ešte neboli archeologicky preskúmané. Na skalách sú zvyšky malty a na viacerých miestach vyčnievajú spod zeme stopy murív. Podrobným skúmaním na leteckých snímkach bude možné lepšie doplniť predstavu o tom, ako hrad vyzeral.

17.03.2016  Dva pohľady
  
Sezóna 2016 na Šebeši začína. Zvyšky hradu sú viditeľné zo západu - od obce, aj z východu - od firmy Cipísek. Postupne čistíme hradný svah od náletových drevín. Je to príprava na fotenie z drona, aby bol čo najlepšie čitateľný terén.

 

Zostavil: Martin Sárossy