PRVÁ POMOC PRE HRADY - Šariš - Kapušany - Šebeš - Soľnohrad - Obišovce - Lipovce

Šariš 2014

V roku 2014 väčšinu prác na obnove Šarišského hradu realizovalo mesto Veľký Šariš v rámci programu "Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva". Na tejto stránke sú uvedené len správy o dianí na hrade, ako ich zaznamenali dobrovoľníci. Ďalšie informácie o projekte mesta Veľký Šariš žiadajte na stránke www.velkysaris.sk.

Práce dobrovoľníkov v roku 2014 boli zamerané na prvú etapu rekonštrukcie prístavby vežovej brány - obnova tehlového záklenku a na archeologický výskum na Chyžke pod Šarišským hradom. Činnosť dobrovoľníov v roku 2014 podporili:

Komunitná nadácia Veľký Šariš v programe Občianska voľba pivovaru Šariš spoločnosti Pivovary Topvar  2 850 € - archeologický výskum, terénne úpravy, náradie, benzín do elektrocentrály, preprava piesku, architektonicko-historický výskum a návrh obnovy, príprava projektovej dokumentácie.

31.12.2014  Silvester
  
Po vlaňajšku opäť Silvester na hrade bez snehu, zato s novými atrakciami. Prišli aj kysackí koničkári. Po prvý krát príspevky do silvestrovskej hradnej pokladničky zbieralo mesto Veľký Šariš. Výťažok 36,86 € bude určený na mestské aktivity na obnove hradu.

16.12.2014  Geodet na Chyžke
  
Výsledky archeologických prác na Chyžke sme dnes dali geodeticky zamerať vrátane archeologických sond a profilov. Občianske združenie Asociácia terénnych sociálnych pracovníkov obnovilo po rokoch schátraný náučný chodník na Šarišský hrad.

24.11.2014  Aeternitas na Chyžke
  
Vďaka spolupráci so združením Aeternitas sa obnovili práce na Chyžke pod Šarišským hradom. Spod zajatia koreňov a sute sa postupne odkrývajú zvyšky hitorického objektu, ktorého účel zatiaľ nie je známy.

04.11.2014  Neskorá murovačka
  
Mestskí hradní robotníci dnes zložili murárske náčienie. Najvyšší čas, pretože novembrové murovačky už zväčša skôr zamrznú ešte pred vytvrdnutím vápennej malty. Do konca mesiaca, kedy tohoročný projekt s nezamestnanými končí, budú pokračovať výkopové práce medzi prachárňou a starou bránou.

11.10.2014  Záklenok je hotový
  
V septembri sme pokračovali na obnove tehlového záklenku nad vstupom do kazemát z vonkajšej steny vežovej brány. Dnes sme zložili výdrevu a záklenok sa ukázal v plnej paráde. Prvá etapa rekonštrukcie vežovej brány je ukončená. Obnovené sú aj drevené prvky - dva horné schody a kôl vsadený do pôvodného lôžka. Slúžil pri vyťahovaní bremien lanom z kazemát. Lano sa pri ťahaní pod uhlom trelo o oblé drevo a nie o ostrý kamenný múr.

07.10.2014  Pracháreň a kurtina v októbri
  
Mestskí hradní robotníci pokročili na prachárni - dokončené je torzo prvého podlažia so zrekonštruovaným kamenným schodiskom. Práce na kurtine (hradbe medzi baštami č. 2 a 3) sa blížia k finalizácii obnovy rozpadnutého muriva.

27.09.2014  Víkendový INEX
  
Tento víkend prišli na pomoc dobrovoľníci v rámci víkendového tábora INEX. Nachystali drevo do hradnej piecky v bašte č. 10 a pomohli pri murovačke na záklenku vežovej brány - miešali maltu, asistovali murárom a očistili tehly.

17.09.2014  Pracháreň a kurtina v septembri
  
Mesto Veľký Šariš pokračuje v prácach s nezamestnanými na dokončovaní dvoch objektov z vlaňajška. Na prachárni bola ešte pred hradnými hrami zrekonštruovaná tretina drevenej podlahy. Hrad tým získal nový zaujímavý priestor a rozšírili sa aj možnosti pre hradné podujatia. Postúpili aj práce na konzervácii kurtiny medzi baštami 2 a 3.

07.09.2014  Šarišské hradné hry

Deviaty ročník Šarišských hradných hier sa ujal tradície Stoličného snemu a na hrad si prišli zmerať sily vlajkonosiči zo šarišských obcí od severu (Plaveč) až po juh (Budimír) niekdajšej Šarišskej župy. V záverečnej disciplíne - lukostreľbe nakoniec zvíťazila obec Ľubotín.

31.08.2014  Cyklistická brigáda a piecka
  
Dopoludnia prišlo na hrad mimoriadne veľa cyklistov. Na prosbu pomôcť s uprataním kopy kameňov zareagovali bez váhania, vďaka čomu sme za pár minút mali vytriedený kameň potrebný na murovačku prístavby vežovej brány. Ďakujeme! Stano dnes pokračoval v stavbe chlebovej piecky. Bude to atrakcia pre blížiace sa hradné slávnosti a po ich skončení môžel piecka slúžiť návštevníkom hradu. Odteraz si okrem špekáčok môžete na hradný výlet pribaliť aj kvások, múku a vodu a v piecke si vyskúšať pečenie chleba. Túto aktivitu podporila Nadácia Tatrabanky. Ďakujeme!!

02.08.2014  Filmový deň a noc na hrade

Dnes sa začal tretí ročník podujatia Filmová noc na hrade, ktorý organizuje OZ Nový film. Na jednej strane brány sa vítali účastníci festivalu, na druhej strane sme murovali kavernu nad záklenkom. Filip ošetril náterom drevené zábradlie mosta, ktorý vlani postavili hradní robotníci.

27.07.2014  Nad záklenkom
  
Záklenok na vnútornej stene vežovej brány sme dokončili 5. júla. Najbližšie víkendovky sú zemrané na doplnenie výpadku muriva nad záklenkom, čím sa zároveň dosiahne požadovaný efekt zaťaženia.

15.07.2014  Mestský projekt začal
  
Od júla opäť nastúpili hradní robotníci v rámci projektu mesta Veľký Šariš so zapojením nezamestnaných do obnovy hradu. Pokračuje sa v prerušených prácach na kurtine 2-3.

27.06.2014  Zháňame staré tehly
  
Nemáte doma staré tehly? Vežová brána je jediný objekt na Šarišskom hrade, na stavbu ktorého boli začiatkom 17. storočia použité tehly. Veľa ľudí si myslí, že tie tehly sú súčasné, moderné, použité na opravu veže len nedávno, namiesto kameňa. Až keď sa človek bližšie pozrie zistí, že sú to iné tehly, ako tie súčasné. Majú iný tvar, štruktúru a sú mimoriadne trvácne, odolné voči vlhku, vetru, mrazu. Také tehly by sme potrebovali. Nájdu sa ešte zo starých búračiek. Najlepšie ak sú niekde na dvore poskladané len tak, na daždi a nerozsypali sa. Ak sa nájdu, zavolajte. Vyvážime ich zlatom. Alebo pivom? Určite sa dohodneme.

21.06.2014  Ramenát+ramenát+záklop = výdreva
  
S výstavbou výdrevy sme začali minulú sobotu. Prvý ramenát z vnútornej strany brány a druhý do stredu záklenku. Na vrch záklop a polovica výdrevy je hotová. Dnes sme položili prvé tehly, zarovno s pôvodnými riadkami.

27.05.2014  Po výskume
  
Obhliadka zvyškov prístavby vežovej brány, zameranie a zdokumentovanie pre potreby architektonicko-historického výskumu bolo uskutočnené 15. mája. Týmto sa skončila výskumná etapa a dnes odštartovala príprava na konzervačné práce. Začne sa s obnovou tehlového záklenku nad vstupom do kazemát.

01.05.2014  Viac miesta na parkovisku
  
V roku 2000 boli na parkovisku pod hradom postavené kamenné obvodové múry s cieľom vybudovať zázemie pre obsluhu parkoviska a výber parkovného. Objekt však doposiaľ nebol dokončený, ani sfunkčnený, nemal vlastníka ani nikoho, kto by bol ochotný ho dokončiť a užívať. Navyše návštevnosť hradu niekoľkonásobne stúpla a projekt nového parkoviska s týmto kamenným objektom nepočíta. Dnes ráno bol tento objekt odstránený a na poludnie už na jeho mieste parkovali autá hradných návštevníkov.

15.04.2014  Archeológia ukončená
  
Pred týždňom sme vyčistili vchod do kazemát pod bránou. Dnes sa konala výstupná obhliadka komisiou z pamiatkového úradu. Skúmaný objekt je vyčistený na skalné podložie. Podľa nálezov staniolu a sklenených črepin môžeme potvrdiť, že v takom stave už bol v 70-tych rokov, počas prvého archeologického výskumu. V profile zárezu do svahu nad objektom je pekne viditeľná "čítanka archeológie". Farebne odlíšiteľné vrstvy, každá s iným druhom nálezov, podľa ktorých vedia archeológovia určiť, z ktorého obdobia pochádza. Do katalógu zbierok pribudli ďalšie zaujímavosti. Olovená tabuľka veľkosti dlane so znakmi bez zisteného významu (predpokladá sa alchýmia) a pažerákový zub kaprovitej ryby, ktorý svedčí o zastúpení sladkovodných rýb v jedálničku obyvateľov hradu.

27.03.2014  Archeobrigády
  
Po tretej archeobrigáde je už odkrytý celý priestor budúceho staveniska. Ukázalo sa, že prístavba brány nepokračuje pred prahom a ani terén, rastlá skala, nedovolí vybudovať správcovský objekt v rozsahu, s akým počítal projektový zámer z roku 2006.

14.03.2014  Hradná sezóna 2014 odštartovaná
  
Včera sa konala vstupná komisia pre archeologický výskum prístavby vežovej brány za účasti pamiatkarov. Pod zrekonštruovanou klenbou, ktorej zlomok sa zachoval, by v budúcnosti mal vzniknúť objekt správcu hradu. Objekt už bol archeologicky vykopaný v 70-tych rokoch, ale dokumentácia z toho obdobia sa buď nezachovala alebo je málo podrobná. Pre nás to znamená, že postupujeme ako keby sme kopali na nedotknutých vrstvách. Navyše kolmá stena z pôvodného výkopu postupne erodovala a v jej zásype sú aj nálezy. Dnes sme po prvých výkopoch našli kostenú ozdobu, pravdepodobne nákončie opaska, s vyrytým orlom.

20.02.2014  Archeologická sonda na Chyžke
  
Aj historickej lokalite Chyžka pod Šarišským hradom pokračuje archeologický výskum. Dnes do bolo začistenie a zdokumentovanie sondy, ktorá odkryla zvyšky tehlovej pece a dverový otvor. Sonda pokračovala do hĺbky až pod základový odskok a bola ukončená na sterilnej vrstve. V dverovom otvore sa pekne zachoval zrútený tehlový záklenok.

31.01.2014  Kde bude správcovský objekt?
  
Zámer správcovskej služby na Šarišskom hrade predložili dobrovoľníci mestskému zastupiteľstvu vo Veľkom Šariši 30.10.2012. Poslanci tento návrh schválili a tak v roku 2013 podalo OZ Rákociho cesta žiadosť o grant na vybudovanie zázemia pre správcu, v ktorom by bol pult s predajnými materiálmi a sedenie pre turistov, pohotovostné lôžko s lekárničkou, malá dielňa a sklad náradia. V zadnej časti objektu mali byť boxy na tri chemické WC. Zvonku mal celý objekt vyzerať ako jednoduchá drevná stavba s nízkou pultovo strechou a obdĺžnikovým pôdorysom 4 x 7 m. Celý rok 2013 sa tento projektový zámer vybavoval, posudzoval, projektoval, konzultoval a schvaľoval. Nakoniec to, čo povolili pamiatkári, sa nepozdávalo donorovi. A celý zámer sa vrátil na začiatok. Kde bude správcovský objekt? Nakoniec sa pamiatkari a donor dohodli, že bude v prístavbe vežovej brány. Výhodou je, že sa zrekonštruuje ďalšia časť hradu, nevýhodou obmedzenie priestoru, a tým aj využitia podľa rozsahu pôvodnej prístavby. Po roku administratívnej prípravy môžeme konečne začať s realizáciou. Prvá etapa - archeologický výskum.

Pripravil: Martin Sárossy