PRVÁ POMOC PRE HRADY - Šariš - Kapušany - Šebeš - Soľnohrad - Obišovce - Lipovce

Hrad Obišovce

P O Ď A K O V A N I E
V roku 2018 obnovu Obišovského hradu finančne podporili

Obec Obišovce (vlastné zdroje) 1 000 € - geodetické vytýčenie náučného chodníka, nákup a preprava kamennej drvy, koordinovanie prác
Obec Obišovce (grant Nadácie VÚB) 1 500 € - obnova náučného chodníka, nákup kamennej drvy, terénne úpravy
Rákociho cesta (grant Karpatskej nadácie a spoločnosti LEAR Corporation) 1 100 € - strava pre dobrovoľníkov, archeologický dohľad, piesok
Rákociho cesta (2% z dane) 1 790 € - geodetické zameranie sond, náradie, benzín do elektrocentrály a náradia, terénne úpravy, vápno
Rákociho cesta (grant Nadácie Pontis) 50 € - pracovné rukavice pre dobrovoľníkov v projekte Naše mesto
Matica Slovenská, miestny odbor Ličartovce  50 € - náradie

Ďakujeme za pomoc aj zamestnancom Tatrabanky a účastníkom medzinárodného dobrovoľníckeho táboraINEX.

05.12.2018  Vidno hrad

Pred vstupom do obce Obišovce od Prešova, ak sa pozriete na horizont ponad železničnú trať, naskytne sa vám mimo vegetačného obdobia výhľad na Obišovský hrad. Pekne je viditeľný aj z vlaku, pri prechádzaní po moste ponad rieku Svinka.

08.09.2018  Matičiari

Miestny odbor Matice Slovenskej v Ličartovciach je iniciátorm hradných slávností, ktoré sa konajú každý druhý rok. Tento rok zorganizovali menšiu slávnosť priamo na hrade, ktorá pripadla na dnes. Ďakujeme aj za finančný príspevok na obnovu hradu.

18.08.2018  Záverečné murovačky
  
Zahraniční dobrovoľníci murovali menej náročné jadrové murivo hradby. Skúsení murári Jozef a Vlado vymurovali náročnejšie pohľadové murivo. Obišovský hrad opäť zmohutnel.

09.08.2018  Be Up pod Obišovským hradom

Prešovská jazyková škola Be Up si pre detský prázdninový tábor vybrala lúku pod Obišovským hradom. Do programu tábora sa zapojili aj naši zahraniční dobrovoľníci s prezentáciou svojich krajín v angličtine.

07.08.2018  INEX

Predvčerom sa začal medzinárodný dobrovoľnícky tábor INEX. Na pomoc na dva týždne nám prišli dobrovoľníci z Českej republiky, Francúzska, Nemecka, Ruska, Španielska a Talianska.
 
  
Murovali sme na východnej a južnej hradbe. Miešačka, piesok, vápno, kamene a tak stále dokola. Potešil ovčí syr z košiara pod hradom.

26.07.2018  Drieňový chodník
  
Vďaka podpore Nadácie VÚB bol hrad sprístupnený novou trasou, na ktorej postupne budujeme náučný chodník. Po terénnych úpravách bola spevnená časť novej trasy kamennou drvou a boli obnovené informačné tabule náučného chodníka. Do prác sa zapojili aj zamestnanci VÚB.

26.07.2018  Odkrytá cisterna

Hradná cisterna je odkrytá po celom obvode. Nasledovať bude obmurovanie štvorcového pôdorysu, na ktorom pravdepodobne stála drevená konštrukcia strechy, možno aj s pieskovým filtrom na čiastenie vody zvedenej do cisterny zo striech hradných objektov.

30.06.2018  Skautská brigáda a hradné paradajky

Dnes prišli na pomoc skauti s Obišoviec a Prešova. Pridali sa aj dvaja návštevíci z Košíc. Čistili sme južnú časť hradby. Na hrade zarodili aj na skúšku vysadené paradajky. V preosiatej hradnej sutine plnej humusu sa im veľmi darí. Plán hradnej záhrady sa zdá byť reálny.

18.06.2018  Piesok na hrad a kontajner z hradu
  
Piesok na túto sezónu máme dovezený. Naopak, skladový kontajner bol prevezený ku Soľnohradu, kde bude slúžiť desiatim hradným robotníkom zamestnaným na obnove hradu z radov nezamestnaných, ktorí budú na hrade pracovať do konca novembra.

08.06.2018   Naše mesto


Opäť nám prišli pomôcť zamestnanci Tatrabanky v rámci dobrovoľníckej kampane Naše mesto, ktorú organizuje Nadácia Pontis. Čistili sme korunu južnej hradby, aby mohla byť domurovaná. Odstránili sme peň z hradnej cisterny a na vežu boli formou živej reťaze presunuté asi štyri kubíky kameňa. Popri tom stihli ešte geodeti zamerať odkryté zvyšky murív cisterny. Ďakujeme!!! Skvelá akcia, odporúčame aj iným hradom.
 

21.05.2018   Múr pod stromami
  
Postupne očisťujeme zvyšky murív hradnej cisterny, ktorú ešte archeológ Belo Polla vyhodnotil ako stavbu aj s vonkajším kruhovým pôdorysom. Svoju sondu totiž v roku 1962 viedol stredom cisterny. Nárožia cisterny nezachytil, lebo boli ukryté pod koreňmi mohutných stromov. Ak by došlo k ich vývratu, zvyšky murív by boli zničené. Ostáva už len odstrániť posledný peň a postupne môže začať záchrana a obnova cisterny.

10.05.2018  Hasiči a minca
  
Ďakujeme dobrovoľným hasičom z obce Kysak za vodu na hasenie vápna. Skvelou správou je nález vzácnej striebornej mince. Takáto minca nebola prevdepodobne nájdená na žiadnom zo slovenských hradov. Čakáme ešte na oficiálne publikovanie tohto cenného nálezu. Aj malý hrad môže ukrývať jedinečné poklady.
  

03.05.2018  Archeológia na nádvorí


Dokončujeme práce na úprave hradného nádvoria. Po vstupnej obhliadke miesta s pracovníkom Krajského pamiatkového úradu Košice sme sa pustili do zarovnania nerovností nádvoria formou sondážneho archeologického výskumu. Bolo potrebné odstrániť niekoľko pňov a presitovať množstvo zeminy. Slnko páli, práca hreje a pivko chladí.

07.04.2018  Pri kríži
  
Na rozhraní katastrov obcí Obišovce a Ličartovce, čo je zároveň hranica Prešovského a Košického kraja, stojí opustený kríž. Zarastený krovím a s hromadiacim sa odpadom, prevažne stavebným. Okolo vedie nová plánovaná cesta na hrad a toto by mohol byť východzí bod pešieho chodníka s miestom na zaparkovanie áut návštevníkov. Toto miesto chceme zveľadiť a vytvoriť tu oddychovú zónu, na "Chválu Božsku".

17.02.2018  Nová cesta ku hradu
  
V súčasnosti návštevníci chodia ku Obišovskému hradu po vychodených cestách na súkromných pozemkoch a po poliach, čo sa nemusí páčiť ani vlastníkom ani poľnohospodárom. Preto chceme sprístupniť hrad po obecnej ceste. Dnes sme odpratali kroviny v úseku pod elektrickým vedením. Na jar tadiaľto povedie hradná cesta.

Pripravil: Martin Sárossy