PRVÁ POMOC PRE HRADY - Šariš - Kapušany - Šebeš - Soľnohrad - Obišovce - Lipovce

Šariš 2011

Okrem činnosti dobrovoľníkov a združenia Rákociho cesta, v roku 2011 po prvýkrát realizovalo projekt na záchranu hradu aj Mesto Veľký Šariš v rámci programu "Obnova hradov s pomocou nezamestnaných". Informácie o použití dotácie na tento projekt žiadajte na stránke www.velkysaris.sk

P O Ď A K O V A N I E  ZA ROK 2011
Činnosť dobrovoľníkov na záchrane Šarišského hradu finančne podporiliPoužitie projektových finančných prostriedkov v roku 2011

Ministerstvo kultúry SR 14 000 €  - murárske práce na bastióne (stena č.1), murárske práce na vežovej bráne, lešenie, piesok, lomový kameň, vápno, stavebné rezivo, doprava, geodetické práce (oprava hradnej parcely a zameranie archeologických sond), dotlač letákov, motorová píla.
Program Spoločne pre región Karpatskej nadácia a U.S.Steel Košice, s.r.o.  1 000 €  - drevo na hradný prístrešok
Nadačný Fond Slovak Telekom v Nadácii Pontis  1319 €  - strava pre dobrovoľníkov, materiál na hradný prístrešok
Matica Slovenská MO Veľký Šariš 100 € - náradie a materiál na opravu vežovej brány

Firma GABOplus venovala liatinovú pec s príslušenstvom v hodnote 1 200 €, Spoločnosť RWE IT Slovensko venovala náradie v hodnote 700 €, Kováčstvo UKOVMI s.r.o. venovalo hradu kovanú mrežu na pokladničku v hodnote 200 €. Zľavy na dodávané služby poskytli: TEREK-autožeriavy Miroslav Terek, JAHY-Jaroslav Hyrja tesárske práce, Maroš Kostovčík-KatMar, ATOLIA-požičovňa náradia, SA-KO -výroba drevených obalov, KLIMEX-drevovýroba. Na pomocných prácach sa podieľalo približne 500 dobrovoľníkov, ktorí spolu odpracovali vyše 7 000 hodín bez nároku na odmenu.

31.12.2011 Štedrý Silvester
  
Silvestrovský výstup, 26. ročník, účasť rekordná, vyše 800 ľudí a rekordná bola aj zbierka pre hrad 733,47 €. ĎAKUJEME!!! A ďakujeme aj za dar pre hrad - pečiatku, ktorú venoval pán Mudrák.
Vďaka moc za pomoc priatelia a dovidenia na hrade v roku 2012!

15.12.2011 Zazimovanie a omietky
  
Ešte stále nemrzne. Projekt hradným robotníkom skončil v novembri, no dnes prišli na pomoc a vďaka tomu sme stihli ešte zasypať archeologickú sondu pod starou bránou. Ľuboš, Eva a Roky dokončili v bašte omietky.

03.12.2011  Teplo z koreňov
  
Na hrade hmlisto a sychravo, ale v bašte príjemne teplo a útulne. Hradná piecka, ktorú nám na jar darovala firma GABO Plus z Prešova, fičí naplno, lebo do Silvestra chceme dokončiť vnútorné omietky. Kúrime biomasou po klčovaní. Hradné korene majú vynikajúcu výhrevnosť. 

23.11.2011  Posledná meračka a rozlúčka
  
Polrok projektu "Obnova hradov s pomocou nezamestnaných" ubehol. Od júna urobili hradní robotníci obrovský kus roboty, ktorý na hrade zanechá dlhovekú pečať. Bol to prvý rok, kedy sa do stavebných prác aktívne zapojilo aj Mesto Veľký Šariš. Klobúk dole pred pamiatkarmi a archeológmi z KPÚ Prešov, vďaka ktorým mohli práce na hrade pokročiť o obrovský kus. Na zdravie a na pokračovanie projektu v roku 2012. 

17.11.2011  Budú hradné vinohrady?
  
Klčovanie koreňov pod hradbami je tvrdá drina, no vďaka hradným robotníkom padajú aj megakorene. Na pomoc prišli aj prešovskí turisti. Tu boli hradné vinohrady. Kyprá pôda na sopečnej hornine s prímesou vápna z hradného muriva + juhozápadná expozícia = vynikajúca frankovka. 

15.11.2011  Staronové nálezy
  
Prišli novembrové mrazy. Hradní robotníci pracujú na archeológii v bastióne, kde sa konal výskum aj pred 40 rokmi, o čom svedčia novodobé nálezy. Ktovie, ako sa pod hradnú zem dostala ampulka s neznámou tekutinou.

28.10.2011  Hrad na kolesách - pokračovanie
  
Myšlienka sprístupniť hrad ľuďom na kolesách, ktorú nám priniesli zamestnanci RWE IT Slovakia, má pokračovateľov. Na hrade už bol aj skateboard a dnes sa konal aj prvý BMX Freestyle Hrad Šariš Cup.

25.10.2011  Komisia
  
Na revíznej komisii ku prírodnej rezervácii, do ktorej spadá aj hrad, sme predniesli návrhy na zosúladenie ochrany prírody s ochranou kultúrnej pamiatky. Možno sa obnovy dočká aj historická lokalita „Chyžka“. Jej miesto pri hradnej ceste dnes určuje už len stará lipa.

22.10.2011  Kočíkovo-koníková párty
  

Pre kočíky a koníky bol dnes hrad pripravený. Vyčistená cesta pod hradbami ponúka nové pohľady na hrad, v jeseni azda najkrajšie. Pekný zážitok je pozrieť si túto trasu z konského chrbta. Koľko koní mohlo byť na hrade ustajnených, keď podľa historických údajov tu žilo 200 vojakov? 

30.09.2011  Hrad na kolesách
  
Sme prvý bezbariérový hrad!!! Vďaka úžasnej akcii spoločnosti RWE IT Slovakia, ktorej zamestnanci dobrovoľne odpracovali dva dni, aby spriechodnili cestu okolo hradu a upravili vstup na nádvorie. Hrad je odteraz prístupnejší pre kočíky, bicykle i telesne postihnutých. 

17.09.2011  Hradné dielo dokonané
  
Dve veľké stavby tohoročnej sezóny sú dokončené. Severná hradba a JZ stena bastiónu. Vďaka úsiliu 30 hradných robotníkov. Ďakujeme - kopáči, miešači, nosiči, murári, lešenári, lomikameni... A vďaka tiež dobrovoľníkom za pomocné práce, ako napr. zatrávnenie koruny hradby. 

09.09.2011  Zdeno a Leo
    
Dvaja šikovní žoldnieri, ktorí majú asi najviac zárezov na kelni podľa počtu hradov, na ktorých murovali. Na september sme si ich najali na Šariš, aby zamurovali výpadok steny podopierajúcej špaletu vstupnej brány. Pod korunou brány sme osadili náznaky trámov do pôvodných káps.

30.08.2011  Nový most
  
Už bolo načase. Prehnité trámy na moste ponad hradnú priekopu sú vymenené. Guľatinu a práce zabezpečilo Mesto Veľký Šariš, porez a dopravu sme zaplatili z 2% z dane pre hrad. Hneď po dokončení prác nový most otestoval nákladiak s plnou korbou piesku.

18.08.2011  Na bráne
  
Aká sila to ťahá dobrovoľníka, aby unavený po robote vybehol na hrad ešte na 2-3 hodiny postaviť ramenát, osadiť klenbu alebo začistiť murivo? Zamyslený, sám na lešení, pohrúžený do práce si pomyslí "Ej, ktože mi podá vodu, tehlu, maltu?" A tu zrazu tri hradné víly sa v okne veže zjavia... 

03.08.2011  Vďaka hradným robotníkom 
  
Za všetko môže obrovský lícny balvan v stene bastiónu. Jeho podmurovanie nás naštartovalo pred dvomi rokmi. No 5-6 dobrovoľníkov po sobotách nemalo šancu zvládnuť to množstvo práce. Balvan, ktorý sme nazvali "srdce bastiónu", si dnes vydýchol. Podmurovaný a zachránený. Koncert pod hradným prístreškom je venovaný aj 30 robotníkom, ktorí od júna pracujú na hrade v rámci projektu "Obnova hradov s pomocou nezamestnaných". 

30.07.2011  INEX workcamp
  
Skončil sa štvrtý ročník medzinárodného tábora. Pätnásti dobrovoľníci z Nemecka, Francúzska, Španielska, Belgicka, Južnej Kórey a Slovenska pomohli pri klčovaní krovín v južnej časti nádvoria a vyčistili od sutiny a kameňov delovú komoru bastiónu. Dobrá práca!

19.07.2011  Máme prístrešok!
  
Dnes sme položili škridľu na hradný prístrešok, stavbu ktorého podporili Nadačný fond Slovak Telekom, a.s. Nadácie Pontis a program Spoločne pre región Karpatskej nadácie a U.S.Steel Košice, s.r.o. Návštevníci hradu sa odteraz majú kam schovať pred páľavou alebo dažďom.

15.07.2011  Balvany
  
Po odkopaní sutiny sa začalo murovať na bastióne. Keďže v závale sa nenachádzali lícne balvany, musíme ich dovážať z kameňolomu. S tým rozpočet projektu nepočítal. Našťastie platby za kameň môžeme hradiť z príspevkov od ľudí, ktorí poukázali pre hrad 2% z dane. Ďakujeme!!!

10.07.2011  Stoličný snem

31 obecných vlajok spolu s vlajkou Prešovského VÚC oživili hradné nádvorie. Po 391 rokoch zasadal Stoličný snem Šarišskej župy. Po hodovaní sa stoliční páni uzniesli na vyrúbení hradnej dane všetkým obyvateľom v podhradí, ktorí z okna svojho príbytku dovidia na Šarišský hrad.

24.06.2011  Návštevy
  
Minulý víkend nás navštívili murári z Vinianského hradu, aby pomohli, aj sa priučili hradnej murárčine. Dnes to bola ministerská návšteva - minister kultúry Daniel Krajcer a minister práce Jozef Mihál hodnotili projekt zapojenia nezamestnaných do záchrany hradov. 

17.06.2011  Operácia "Bastión"
  
Po domurovaní južnej steny bastiónu sme zložili lešenie a pod dohľadom archeológov začalo odkopávanie sutiny s cieľom nájsť ďalšie bloky kordónovej rímsy. Stalo sa! Päť pôvodných blokov osadíme späť na pôvodné miesto. Výkop tiež odkryl nádherne zachované strieľne.

06.06.2011  Na kolenách
  
Po začistení hradieb od krovín a nánosov sutiny sa ukázali poruchy hradného muriva v plnom rozsahu. 20 m dlhý úsek severnej hradby bude slúžiť ako školiaca zóna, na ktorej sa hradní robotníci budú učiť konzervovať a rekonštruovať historické murivo. 

01.06.2011  Začali sme

Od dnes, vďaka Ministerstvu kultúry a Ministerstvu práce, soc. vecí a rodiny v rámci projektu "Obnova hradov s pomocou nezamestnaných", máme 30 hradných robotníkov. Stojací zľava: Dalibor (Sabinov), Radovan (Veľký Šariš), Matej (Prešov), Miro (V.Šariš), Pavol (Bertotovce), Tomáš (Prešov), Milan (Prešov), Ladislav (V.Šariš), Jozef (Gregorovce), Jozef (Bertotovce), Ľubo (V.Šariš), Štefan (Prešov), Milan (V.Šariš), Miro (Prešov), Ján (V.Šariš), Milan (Prešov), Rasťo (Prešov), Peter (Prešov), Igor (Poprad). sediaci zľava: Martin (Ružomberok), Laci (V.Šariš), Ľuboš (Martin), Braňo (Prešov), Fero (Prešov), Anton (V.Šariš), Vlado (Prešov), Fero (Prešov), Peter (Prešov), Miro (V.Šariš) a Richard (V.Šariš).

21.05.2011  Sme pripravení
  
Pre 30 hradných robotníkov sme postavili zázemie - dva vojenské stany na šatňu a jedáleň. Dnes bola na hrade originálna brigáda redaktorov z Rádia Regina so živým vstupom do celoslovenského vysielania. Známe hlasy majú aj usilovné ruky a pomohli pri triedení a ukladaní kameňov.

12.05.2011  Na hrade veselo
  
Dalibor - hradný kuchár a someliér sa pustil do prípravy kozľaciny na víne, ale keďže hradné vinice ešte nemáme, kozľa skončilo v guľáši. Mňam! Je sezóna školských výletov. Harmonika a gitara vyšli na hrad pešo. Študenti z internátu pri SPŠ Strojníckej sú skvelí muzikanti.

05.05.2011  Návrat hradnej rímsy
  
Južná stena bastiónu je domurovaná. V sutine pod ňou sme našli pôvodné prieskovcové rímsy. Masívne bloky sme stiahli na cestu pod hradbami, odtiaľ na prívesnom vozíku naspäť do hradu a po lešení na domurovanú stenu bastiónu.

 26.04.2011  30 hradných robotníkov
  
Pilotný projekt ministerstva kultúry a úradu práce zamestná 30 hradných robotníkov. Zo 138 záujemcov sme vyberali aj podľa zručností pri murovaní nasucho. Viacerí prišli na hrad pomôcť aj dobrovoľne pri úprave terénu a sitovaní sutiny z archeologického výskumu.

 07.04.2011  Prvá murovačka
    
Začali sme murovať. Na južnú stenu bastiónu položili prvú maltu Zdeno a Leo už 28. marca. O týždeň prišli majstri kamenári Peťo a Gabo zo Zborovského hradu. Dopravu balvanov na lešenie zvládajú len silní chlapi a odolné fúriky.

26.03.2011  Piecka na hrad!
  

A je to tu! Piecka je na hrade! Venovala ju fimra GABO plus a s dovozom aj osadením pomohli opäť Jaro a Vilo. Ďakujeme za tento štedrý dar, veď teplo hradnej bašty možno prirovnať snáď už len k teplu domova. Zbohom pivo v bašte chladené, budeme ťa chladiť v cisterne, v ktorej sme dnes doplnili vypadnutú časť tehlového plášťa. Spotrebovali sme 1 prívesný vozík piesku, 1 sud vápna, 1 paletu tehál, 10 l benzínu do elektrocentrály (na pohon miešačky, čerpadla a svetla do cisterny), 10 hodín práce dvoch murárov a dvoch pomocníkov. Po roku sa tak môžeme pustiť do ďalšieho čistenia hradnej cisterny, aby v lete sme mali dostatok vody a aj priestoru na chladenie piva.

19.03.2011  Gregorovská
  

Dnešné poďakovanie patrí členom Dobrovoľného hasičského zboru z Gregoroviec. Klčovali, pílili, hrabali, hradné svahy čistili. Pred týždňom Jožko v oválnej bašte položil dlažbu, dnes si k meninám venoval darček v podobe obmurovky komína. Naša bašta stále viac opeknieva.

17.03 2011  Parkovisko pod hradom
Mesto Veľký Šariš nám schválilo zámer na úpravu parkoviska pod hradom. Mechanizmy zdarma poskytol pán Miroslav Terek, za čo mu touto cestou ďakujeme. Bagristi zvládli terénne úpravy bravúrne. Kapacita parkoviska je zvýšená a vodiči sa už nemusia obávať o oškrenie podvozku. 

13.02.2011  Valentínsky víkend
.    

V sobotu sme sa hradnou brigádou zapojili do akcie Šarišské srdce na dlani a čistili sme západný svah od krovín. Dnes sme súťažili s hradom Lietava v počte valentínskych hradných párov. Skóre Lietava-Šariš 72:45. Toľko lásky na hradoch, to je výzva do ďalšieho ročníka súťaže o rok.

03.02.2011  Kozliatka
.  

Prvá koza porodila dve kozičky a jedného capka. Ďalšia o týždeň neskôr troch capkov a nakoniec poslednej kozy kozľa-kozička uzrela svetlo hradu 13.2.2011. Hradná črieda = 1cap + 3 kozy + 7 kozliatok. 

22.01.2011  Prvý hradný ples
Zámer spojiť prezentáciu záchrany hradu so zábavou sa vydaril. Pozvanie na ples prijal aj primátor mesta Prešov Pavel Hagyari. Prešovský samosprávny kraj oficiálne reprezentovala pani Eva Arvayová, vedúca oddelenia kultúry PSK. Pozrite si foto z plesu a pozvánku na II. ročník.

19.01.2011  Pochod pre hrad
.  
S podporou šermiarskych skupín COHORS, SARUS a LARP sme pochodovali k sídlu Prešovského kraja a k radnici. Pán
podpredseda VÚC a pán primátor Prešova prijali od nás pozdrav s pozvaním na 1. hradný ples a tiež zoznam troch skutkov, ktoré by mohli urobiť pre hrad. Okoloidúcim v centre mesta sme rozdali asi tisíc infolístkov o plese, 2% z dane pre hrad a o termíne najbližšej hradnej brigády.

08.01.2011  Siluety v hmle
.  
Po mrazoch prišiel odmäk a hmla sa dala krájať. Matúš krájal mačetou. Dobre vyzbrojení spolu s bratom Petrom sekali kroviny. A potom prišli ony. Ivana a kobylka Jessica. Nádhera. Slovo dalo slovo a dohodli sme sa, že na jar dáme všetky atribúty Šariša dokopy. Hrad, pivo a kone.

.

Pripravil: Martin Sárossy

...