PRVÁ POMOC PRE HRADY - Šariš - Kapušany - Šebeš - Soľnohrad - Obišovce - Lipovce

Soľnohrad

06.07.2018  Severná hradba

23.06.2018  Cesta, muránski turisti a podlažky

31.05.2018  Kontrolný deň s pamiatkarmi

29.05.2018  Príprava na sklad náradia
  

25.05.2018  Prvá archeológia na hrade
  

11.04.2018  Prípravy
  

23.03.2018  Marcová guľovačka
  

20.02.2018  Dobrý sneh
  

20.01.2018  Január na hrade
  

Pripravil: Martin Sárossy