PRVÁ POMOC PRE HRADY - Šariš - Kapušany - Šebeš - Soľnohrad - Obišovce - Lipovce

Šariš 2010

 P O Ď A K O V A N I E   ZA  ROK 2010.
Záchranu Šarišského hradu finančne podporili


Použitie projektových finančných prostriedkov v roku 2010

Ministerstvo kultúry SR 5 000 € - obnova nárožia na hlavnej bašte, nákup a opracovanie kameňa, stavba lešenia, doprava, murárske práce, prenájom elektrocentrály.
Nadácia Orange 1 800 € - dubové rezivo na schody do oválnej bašty a tesárske práce, oprava elektrocentrály.
Nadácia Orange 885 € - náradie a pracovné pomôcky, doprava na hrad, strava pre dobrovoľníkov, dosky na lešenárske dielce, tlač letáku o histórii hradu.
Nadácia Tatrabanky 800 € - materiál a práce na prekrytie hradnej cisterny dreveným pódiom, nákup výsuvného rebríka do cisterny. 

Zľavy na dodávané služby poskytli: TEREK-autožeriavy Miroslav Terek, JAHY-Jaroslav Hyrja tesárske práce, ATOLIA-požičovňa náradia, SA-KO -výroba drevených obalov, KLIMEX-drevovýroba, OBNOVA s.r.o.
Na pomocných prácach sa podieľalo 224 dobrovoľníkov, ktorí počas 276 dní odpracovali spolu 6 003 hodín bez nároku na odmenu.

Okrem projektových financií sa vyzbieralo 5 247,79 €, 2% z dane boli poukázané v hodnote 2 514,05 €
Podrobné správy o použití týchto financií sú na stránke Verejná zbierka a 2% 

V roku 2010 sme na záchranu Šarišského hradu použili spolu 16 138,48 €
 

 
31.12.2010  Dendrochronológia a Silvester
  
Dr. Peter Bárta z Katedry archeológie FF UK bude autorom datovania veku pôvodných drevených častí zachovaných v baštách. Vzorky sme odobrali 20. decembra. Silvestrovský výstup na hrad bol štedrý, vyzbieralo sa 447,43 €. Ďakujeme všetkým ľuďom, ktorí pomohli hradu finančne, prácou, poskytnutím stravy, materiálu, náradia, či rôznych zliav. Počet týchto darcov už môžeme rátať na stovky, je ich ako kameňov v hradnej bašte. Vďaka moc za pomoc a dovidenia na hrade v roku 2011, priatelia!
 
18.12.2010  Tuhý mráz na hrade
  
Mínus 17°C a z hradnej cisterny máme kĺzisko s ľadovou výzdobou. V našej bašte je opäť o čosi útulnejšie, vďaka novým schodom, ktoré postavil majster tesár Jaro Hyrja. Sú z dubového a javorového dreva. Na zasnežený hrad nám ich pomohol vyviezť Viliam Závacký s Ladou Niva.
 
05.12.2010  Mikulášska párty
  
Na hrade čerti nie sú, iba jedna čertica. Mikuláš prišiel popoludní, ulial uzimeným z hradných darčekov a takto spolu sme si vychutnali peknú zimu na hrade. Po zotmení sme osvetlili hradnú baštu na pozdrav Mikulášovi, ktorý v tom čase už rozdával darčeky deťom v podhradí.  
 
27.11.2010  Prišla zima
  
Ráno začalo snežiť, neskôr sa pridal aj vietor. Náročné podmienky na stavbu senníka, ale zvládli sme to. O tri dni sa konečne vyčasilo. Senník je hotový a dáva dosť miesta na uloženie podlažiek, stavebného reziva spolu s dostatočnou zásobou sena pre hradnú koziu čriedu.
 
13.11.2010  Novembrová pohoda
  
Pohli sme s murárskymi a tesárskymi prácami v oválnej bašte. Návštevníci hradu z Košíc pomohli pri hrabaní pokosenej trávy a vypletaní stien senníka. Pestrý šarkan v lúčoch zapadajúceho slnka dal bodku za dnešnou novembrovou pohodou na hrade.
 
23.10.2010  Turisti z Hanušoviec
  
Najpracovitejší turisti sú z KST KROKUS a TOM Snežienka Hanušovce n/T. Po obhliadke hradu pomohli preniesť kopu kameňov a vyklčovať pne. Na hrad prišla ďalšia zásielka reziva - dosky na podhľad, ktoré sme po impregnácii presušili a poskladali do oválnej bašty.
 
14.10.2010  Murovačka na korune
  
Posledná tohoročná murovačka je na korune oválnej bašty. Nadmurovka má prikryť okraj strešnej fólie, zamaskovať komín a vytvoriť bezpečnostné zábradlie, aby na streche mohla byť v budúcnosti vyhliadka pre verejnosť. Nočné murovanie? To je iná romantika!
 
26.09.2010  Kočíková párty
  
Asi sme najkočíkovejší hrad na Slovensku. Alebo poznáte iný hrad, na ktorom sa stretlo naraz viac ako 10 kočíkov? Najlepší čas od parkoviska na hrad bol 43 minút, najmladší účastník mal 3 mesiace. Odmenou bol chutný kozľací guľáš. Na jar si dáme Kočíkovú párty II.
 
22.09.2010  Finiš na nároží
  
Rekonštrukcia nárožia na hlavnej bašte je dokončená. Táto konštrukčne doposiaľ najnáročnejšia oprava bola uskutočnená vďaka príspevkom z 2% z dane a z verejnej zbierky. Majstri z firmy Obnova s.r.o, Zdeno Švestka a Leo Slavíček, sú skvelý tandem so srdcom pre hrad. Ďakujeme!!! 
.
11.09.2010  S odstupom času
     
Prší a murovať sa moc nedá. Klčovania sa ujal Robo. Pníky, čo ožierali kozy, vyschli a teraz sa dajú ľahšie vybrať. S archeológmi sme určili terénnu zarovnávačku. Zeminu situjeme a triedime nálezy. V pokladničke sme našli 50 € bankovku! Ďakujeme, hraduznámy štedrý darca!!!
 
05.09.2010  Divadlujeme
     
Včera sme sa potili pri dokončení pódia, dnes sme mrzli na hradných slávnostiach. Pódiom sme prekryli cisternu, aby bola chránená pred zasypaním. Na materiál, nový rebrík a tesárske práce sme získali 800,- €  z Nadácie Tatrabanky. Na hradných hrách sa blysli šermiari.
 
25.08.2010  Nový kameň
  
Kamenári z firmy Obnova s.r.o začali práce na rekonštrukcii nárožia hlavnej bašty. Doplnených bude 11 kamenných blokov. Pri ich presune z miesta opracovania na miesto osadenia prekonávame krkolomný terén. Žiadna sranda.
 
13.08.2010  INEX 2. týždeň
     
Týždeň zbehol ako voda. Na zasypaní archeosondy makli Annika (Fínsko), Miyeon (Južná Korea) a Miro (Slovensko). Hlavní pracanti pri klčovaní, ukladaní a čistení kameňov boli Pierre (Francúzsko), Pablo (Španielsko) a Sisa (Slovensko). Zajtra III. ročník INEX Workcampu končí.
 
07.08.2010  INEX 1. týždeň
  
1.8. začal dvojtýždňový medzinárodný tábor. Pracovný program spočíval v klčovaní, ukladaní kameňov a zasypávaní archeologických sond. Voľný čas využili na kurz dojenia Sascha (Nemecko) a Megumi (Japonsko). Archeočrepy umyli Lise (Francúzsko), Janka a Dominika (Slovensko).
 
22.07.2010  Dlabačka a meračka
  
Vďaka projektu Bezpečná vyhliadka na hrade Šariš, ktorý sa koná vďaka grantovému programu Šanca pre váš región Nadácie Orange, sme sa mohli pustiť do stavby schodov v oválnej bašte. Dlabanie káps pre točité schody vyšlo presne, rovnako ako aj zameranie archeologickej sondy.
 
03.07.2010  Letné pokroky
  
Na bráne sme začali murovať 12. júna, dnes sme doplnili ďalšie lícne kamene. Archeológovia dosiahli dno sondy, výsledkom je zistenie, že hradby sú asi o 200 rokov staršie, ako sa doposiaľ predpokladalo. 
 
28.06.2010  Dary pre hrad
  
Tak pracovné rukavice vždy potešia. Vďaka Jozef! Hrad je rád :) Ráno sme doviezli 11 ton piesku. 6 ton sme zaplatili, zvyšok nám majiteľ firmy AGROMELIO s.r.o. venoval zdarma. Hrad je dvakrát rád :)) Pán Terek daroval 400 €, za čo sme dokúpili lešenárske spojky. ĎAKUJEME!!!
 
26.06.2010  Na hrade sa kosí
  
Po brigádach klčovania sme kroviská premenili na lúku. Odteraz údržba hradu znamená aj kosiť, kosiť, kosiť. Pod hradbami si zakosil 7. júna Dušan - líder veľkošarišských kosačov. Na krkolomnejších miestach je potrebný krovinorez. Dnes prišiel na pomoc Maroš.
 
17.06.2010  Archeolodrina
  
Od 25. mája vedú pri veži č. 9 archeologický výskum Marián Uličný a Peter Harčár z Krajského pamiatkového úradu v Prešove. Dnes to bola piata etapa. Tam dole v 13. storočí je to drina a potrebovali by sme pomocníkov. Záujemcovia o archeoprax hláste sa na 0911-663377.
 
11.06.2010  Dišputa
  
Náš zámer zachrániť nárožie na hlavnej bašte potrebuje ešte doladiť detaily. Dnes ladil Peter Glos z Krajského pamiatkového úradu v Prešove, ladil aj Michal Hrčka z firmy Obnova s.r.o., ktorá bude robiť odborné práce. My sme sa ladiť učili a počúvali sme zaujímavú dišputu.
 
05.06.2010  Turisti naši
  
Na hrade je dobre preto, lebo tu človek stretáva ľudí. Turisti obdivujú naše zanietenie, my obdivujeme zanietenie turistov. Napríklad rodinku, ktorá vyšľape 3 km do kopca s plným piknikovým košom, alebo manželský pár, ktorý absolvuje hradnú prehliadku na invalidnom vozíku.
 
24.05.2010  Behom na hrad
  
Včera sa konal 12. ročník bežeckých pretekov Pivovarsko-hradná sedemtisícovka. Bolo asi sto súťažiacich. Za koľko by ste vybehli na hrad vy? My sme dnes behali okolo nakládky a vykládky dreva a lešenia. Dopravu poskytla zdarma firma TEREK, hranoly a fošne firma DACH. Ďakujeme!!!
 
22.05.2010  Ovečka a krčma
  
Do stredovekej hradnej ZOO pribudol po kozách nový druh - ovca domáca. Sú to dva barančeky, ktoré na jeseň, keď sa dobre vypasú, zjeme.
A zapijeme pivom z hradnej krčmy, ktorej prevádzku si dnes otestovali krčmári Maťo a Števo. Na obrázku prví spokojní zákazníci.
 
18.05.2010  Po búrke
  
Prší už druhý týždeň. Rozmočená pôda a silný vietor. Spadlo asi 30 stromov. Drevo ostáva ležať v lese, pre chrobáky, huby, machy, lebo hradný vrch je prírodná rezervácia. Spriechodní sa len turistický chodník. Po búrke je hradný les taký divokejší, pralesovitejší, krajší.
 
24.04.2010  Svadobná
  
Veru, mali sme aj svadobnú brigádu. Mesto Veľký Šariš zapojilo dopoludnia asi 30 ľudí z aktivačných prác do úpravy nádvoria, my sme čistili cisternu. No o 12:00, keď zaznel svadobný pochod, pracovné náradia stíchli. Mladomanželia Sokoloví si povedali ÁNO na hrade. Na každom poriadnom hrade sú hry, súboje a svadby. Šarišský hrad to má, Šarišský hrad žije!
 
17.04.2010  Seniorská
  
Projekt Seniori oživujú hrad podporila Nadácia Orange sumou 885 €, na náradie, stravu a hlavne na tlač informačnej brožúry. Náš vklad je dobrovoľnícka práca a seniori s vnúčatami bola cieľová skupina dnešnej klčovacej brigády. Významne pokročili aj jaskyniari v cisterne. 
 
10.04.2010  Trávniková párty
  
Jaskyniari a arboristi čistili cisternu, Jožko muroval, pílil a brúsil reťaz, Maroš s Katkou, Jano a ďalší brigádnici sa pustili do premeny krovísk na trávnik vo východnom nádvorí. Napriek zlej predpovedi počasie vyšlo a zútulnené ohnisko sme po robote skolaudovali opekačkou.  
 
20.03.2010  A bude teplo
 
Posledný deň zimy bola už na hrade jar. Marek sa pustil do stavby komína v oválnej bašte, podľa schváleného projektu budovania nášho zázemia. Na pomoc prišiel aj Maroš s rodinkou, klčovali, hrabali, ukladali kamene. Kusisko roboty spravili, preto jeho menom budeme volať túto časť hradu - Mackov svah. Veľké hradné nádvorie má ešte veľa bezmenných miest a nasledujúce soboty budú krajšie, teplejšie, jarnejšie.
 
14.03.2010  Libero a marcový snehuliak
 
Veľké VĎAKA patrí  majstrom Kurpelovým, ktorí prišli z Trenčína na pomoc hradnému autu aby celý deň venovali jeho oprave. Včera nás k cisterne vyviezlo ich Subaru Libero novšie. S partiou Šarišanov a snehuliakom sme sa dnes vážne zamýšľali nad záchranou veže č. 7.
 
06.03.2010  Čajová brigáda
 
Návšteva asi 50-člennej skupiny turistov z Košíc nás milo prekvapila. Týmto považujeme jarnú turistickú sezónu na hrade za otvorenú. Nové tváre v tíme čistenia cisterny sú Martin a Matúš, dozvedeli sa o nás z Rádia Prešov - ďakujeme Rádio Prešov! Súťaž o najlepší čaj opäť vyhral Jožko.
 
27.02.2010  Po ďakovačke
 
Včera sme premietli v kine Správu za rok 2009, Ako sme opravovali hrad. Ohlasy sú pozitívne a diváci sa vyzbierali 98,81 € na účet verejnej zbierky. Na hrade zmizol sneh, ideálny čas na vytĺkanie pníkov. Podiel Košičanov na záchrane Šarišského hradu dnes posilnili Erika a Jano. 
 
14.02.2010  Valentínska párty
 
Tak sme sa trochu zabavili, vynašli sme recept na hradný punč a postavili sme valentínsku lavičku, do ktorej sa môžu vyrývať srdiečka. Lavička je čarovná. Ak si na ňu sadne pár (musí byť on a ona), v tom momente sa zaľúbia do hradu a začnú chodiť na hradné brigády.
 
13.02.2010  Čistenie cisterny pokračuje
 
Ráno sme s potešením zistili, že hradné auto zvláda aj jazdu do kopca v 15 cm snehu. V oválnej bašte máme zázemie, šatňu, kaviareň, sklad náradia a veľa plánov na jej ďalšie zútulnenie. S každým kubíkom vytiahnutej sutiny sa čoraz hlbšie a hlbšie posúvame na dno cisterny.
 
30.01.2010  Zima - nezima, robíme
 
Naviják s nosnosťou 200 kg sme zakúpili zo silvestrovskej zbierky. Do cisterny vhupla partia zo Speleoklubu Šariš - Fero, Vlado, Rišo a Peťo. Balvany jeden za druhým išli na svetlo hradné. Chlapi urobili kusisko roboty. Každý hrad by sa mal kamarátiť s jaskyniarmi.
 
16.01.2010  V zime pod zemou
 
Na hrade je kamenná krása aj pod zemou. Dnes sa stavalo lešenie, z ktorého budeme naším novučičkým navijákom postupne vyťahovať balvany a suť zo severnej cisterny. Vznikne tak zaujímavý priestor s mnohorakým využitím - chladnička, múzeum, žalár pre hradolezcov a pod.  
 
05.01.2010  Dilema na hradbách
 
Spíliť, či nespíliť? Kroviny zakrývajú a narušujú murivo, ale tiež bránia hradolezcom loziť a zhadzovať kamene. Nakoniec sme spílili, netušiac o hradolezcoch, ktorí sa prídu zabaviť "jéj ako tie kamene padajúúúú". Najlepšie by bolo spíliť a hneď zachrániť domurovaním. Tento rok chceme na hrade zachrániť veľa, veľmi veľa kamennej krásy. Prídete pomôcť?