PRVÁ POMOC PRE HRADY - Šariš - Kapušany - Šebeš - Soľnohrad - Obišovce - Lipovce

Šebeš 2014

P O Ď A K O V A N I E
Obnovu a prezentáciu hradu Šebeš v roku 2014 finančne podporili

23.12.2014  Na jar pokračujeme

V decembri sa pracovalo najmä pod hradom. Škridlu na prístrešok položíme až na jar, dovtedy sa snáď nájde darca ochotný venovať starú, ale dobrú krytinu. Chýba ešte asi 600 kusov.

24.11.2014  Klčovanie
  
Celý južný svah je potrebné vyklčovať. Vyčistený svah bude pracoviskom na budúci rok, kedy je plánovaná konzervácia torza južného predhradia. Kamene zo svahu je potrebné opatrne pozbierať, aby sa neskotúľali po strmine dole.

14.11.2014  Prístrešok
  
Okrem náučného chodníka pribudne pri hrade aj prístrešok, ktorý je súčasťou rovnakého projektu (Zelené oázy). Drevo na stojky z dubových kmeňov venovala miestna urbárska spoločnosť. Rezivo na krov hradí obec Podhradík z grantu Nadácie Ekopolis a Rákociho cesta (2% z dane).

20.10.2014  Archeológia ukončená

Posledné práce pod dohľadom archeológa sa týkali klčovania bukového kmeňa, ktorý doposiaľ slúžil ako držiak schránky na návštevnú knihu. Na vnútornom líci severnej hradby sa našiel lícovaný výstupok, ktorý už mohol súvisieť s prístavbou západnej veže. Jej odkrývanie spod sutiny zatiaľ nie je prioritou.

15.10.2014  Posledná malta, posledný kameň
  
Koruny murív boli na vrchu prekryté veľkými balvanmi, ktoré bolo potrebné doviezť z podhradia. Druhá sezóna murárskych prác na hrade Šebeš je ukončená.

05.10.2014  Náučný chodník
  
Vďaka projektu "Podhradík je obec pod hradom", ktorý bol podporený v grantovom programe Zelené oázy Nadácie EKOPOLIS bol postavený náučný chodník z obce až na hrad. Dnes ho slávnostne otvoril pán starosta. Štyri tabule, s informáciami o histórii hradu, archeologických nálezoch o projekte obnovy a zaujímavých nápisoch na hradnej skale, sprevádzajú návštevníka po nenáročnej trase v trvaní asi 15 minút.

24.09.2014  Južná hradba
  
Šírka nádvoria je už známa. Pokračovanie sondy v priečnom reze nádvoria našlo svoj cieľ - zvyšky južnej hradby. Posledné zachovalé tri riadky muriva založené na skale sú dostatočným základom pre prezentáciu ďalšej časti hradnej architektúry.

12.09.2014  Vrtuľník

Vďaka Vincovi, vedúcemu hradnej partie, zažil hrad čosi nevídané. Keďže hrad leží v dosahu cvičných letov Prešovského vrtuľníkového krídla, pomohli vojenskí letci s prepravou piesku až na hrad. Pomocou vriec a transportnej siete bolo 12 ton piesku za deň na hrade. Šebeš tak popri ministerstvu kultúry a práce zapojil do obnovy hradov aj tretie ministerstvo - obrany.

17.09.2014  Východná hradba

Murárske práce sa presunuli na východnú hradbu. Kameň z archeologických sond sa minul, takže okrem piesku sa po rampe a s navijákom musí naťahať aj všetok potrebný kameň. Časť východnej hradby je náznakovo rekonštruovaná na skale, na ktorej archeológovia našli pôvodnú vysekanú ryhu označujúcu vonkajšie líce hradby.

05.09.2014  Sitovanie a oprava miešačky
  
Štrkovitá frakcia sutiny sa primiešava do jardovej malty. Vypĺňa objem a šetrí piesok. Hlina pôjde na vyrovnanie terénu a zásyp korún ako substrát pre drny. Posledné hradné zásoby sutiny sú z kopy navozenej v roku 2012. Týmto sa zavŕši recyklácia materiálu z výkopov a úroveň nádvoria klesne na výšku spred dvoch rokov. Miešačka už pár desiatok ton malty namiešala a oslabené miesta potrebovali posilniť zvary.

13.08.2014  Na dne nádvoria
  
Rez nádvorím je dokončený. Zásyp je hlboký od 0,5 do 2 m. Na dne sa našli zvyšky murív, pravdepodobne cisterny na zachytávanie zdážkovej vody. Po zdokumentovaní bude sonda zasypaná, s rekonštrukciou nádvoria sa zatiaľ nepočíta. Prioritu má konzervácia nadzemných murív.

06.08.2014  Vlajka
 
Od včera má hrad opäť vlajku. Vďaka Vincovi, ktorý zorganizoval osadenie stožiara, vlajku zakúpila obec. Rastúce múry sa čoraz viac belejú na pozadí doliny Slanských vrchov.

24.07.2014  Piesok

Z miesta dovozu piesku nákladnou dopravou na miesto miešania malty na hradnom nádvorí je to 120 metrov s prevýšením asi 12 m. Piesok treba najprv navrecovať, prefúrikovať po rampe pod vežu s navijákom a po vytiahnutí na lešenie opäť fúrikovať na nádvorie. Za deň je štvrtina tatrovky (asi 2,8 tony) na hrade.

21.07.2014  Sedem hradných
  
 
Na hrade bolo vytvorených sedem pracovných miest. Cieľom je zakonzervovať zvyšky severozápadnej časti hradby, ktorá tvorí súčasť opevnenia západnej veže. Hrúbka hradby je 2,5 m. Dĺžka opravovaného úseku je 18 m a priemerná výška 2 m. Cieľom archeológie je preskúmať centrálnu časť nádvoria.

02.07.2014  Na tesno
  
Obec Podhradík konečne mohla odštartovať obnovu hradu so zapojením nezamestnaných. Vďaka júnovým brigádam už je všetko pripravené - voda, piesok, vápno aj vytriedený kameň z archeologických sond. Dnes sme začali s upratovaním kameňa do hradby. Je to naozaj na tesno, stihnúť všetko naplánované. Na murovanie ostáva čas maximálne do polovice októbra.

17.06.2014  Pomoc s kameňom i vodou

Kamennú drvu na parkovisko pod hradom venoval hradný dobrodinec z Podhradíka. S dovozom vody a jej napumpovaním až na hrad opäť pomohli dobrovoľní hasiči z obce Kapušany. Ďakujeme!!!

11.06.2015  Cesta po lúke
  
Ku hradu vedú dve cesty. Tá po lúke je potrebná pre dovoz piesku. Vlani po dažďoch sme museli piesok zložiť na lúke a prekladať na traktor. Aby sa tento rok nákladné auto s pieskom nešmýkalo ani po daždi, spevnili sme vyjazdené koľaje kamennou drvou.

04.06.2014  Archeológia nepočká
  
Projekt s nezamestnanými mešká. Aby sa zmiernil časový sklz, dnes bola odkrytá prvá schválená sonda.

03.06.2014  Cesta dokončená
  
Po vyčistení cesty od krovín bol navozený a rozhrnutý kameň. Odtreaz je hrad prístupný aj po daždi.

30.04.2015  Aby prešli pamiatkari

Čistenie cesty pokračuje, vďaka čomu sa hrad sprístupní aj pre osobné auto. Ocenia to určite aj pamiatkari, ktorí v sezóne musia za deň obehnúť aj 3-4 lokality. Dnes navštívili hrad s cieľom prekonzultovať zámer prác na tento rok. Zdokumentovali tiež kamennú konzolu, pravdepodobne z padacieho mosta.

07.03.2014  Marcová opekačka
  
Dnes podvečer opekačka pod Šebešom. Došiel otužilý Jozef i Braňo. S tou vatrou sme to trochu prehnali. Ale so súhlasom miestnej urbárskej spoločnosti sme aspoň vyčistili miesto pod hradným kopcom. Na vzniknutej čistinke plánuje obec postaviť prístrešok pre návštevníkov hradu.

31.01.2014  Pod zimnou perinou
  
Na tohoročnú zimu vzácny pohľad. Málo snehu i málo mrazu odkryté hradné murivá veľmi neohorzí. V tomto roku by sa torzá hradu Šebeš mali dostať do finálnej zakonzervovanej podoby. A potom už môžu prísť i treskúce mrazy.

Zostavil: Martin Sárossy