PRVÁ POMOC PRE HRADY - Šariš - Kapušany - Šebeš - Soľnohrad - Obišovce - Lipovce

Šebeš 2012

P O Ď A K O V A N I E
Výskum a dokumentáciu hradu Šebeš v roku 2012 finančne podporili

18.12.2012  Pod zimnou perinou
  
Prvý sneh krásne zviditeľnil hradný kopec, ktorý opäť tvorí dominantu obce Podhradík - obce pod malým hradom.

20.11.2012  Zazimovanie
  
Skôr než prídu mrazy, je potrebné prekryť historickú úroveň terénu ochranným násypom zeminy. Ešte koruny murív prekryť geotextílou opäť s ochranným násypom a hrad je zazimovaný.

24.10.2012  Meračka
  
Všetky zachované zvyšky murív boli dnes geodetom zamerané. Výstup bude tvoriť podklad pre architektonicko-historický výskum hradu a návrh konzervácie a čiastočnej obnovy zachovaných architektúr. To bude úloha v druhej etape projektu obnovy a prezentácie hradu Šebeš v roku 2013.

20.09.2012  Archeoúroda

Počas daždivých septembrových dní sa triedia a čistia nálezy. Najčastejšie sú to úlomky z keramiky, z kovových predmetov sú to najmä klince. Zaujímavý je nález kostenej ozdoby a našlo sa aj zopár mincí.

20.08.2012  Kde je ten hrad?
  
Po ukončení sondážneho výskumu nasleduje odstránenie kontrolných blokov a postupne sa začína skladať mozaika základov západnej veže. V strednej častu hradu sa postupne homadia kamene vytriedené zo sond, ktoré sa o rok použijú pri konzervácii nájdených murív.

16.08.2012  Na dne
  
Hĺbka sondy vyše 2 m. Z druhej strany východného múru je podlaha vyššie, asi 1 m pod súčasným terénom. Na podlahe sa našli zvyšky spálených drevených trámov, ktoré isto pamätajú zánik hradu pred vyše 400 rokmi.

06.08.2012  August v zemi
  
Pokračuje sa v odkrývaní múrov. Pozoruhodná je štruktúra muriva v sektore 11 (na obr. vpravo). Na základ vymurovaný z bežných 10-15 kg hradných kameňov je položený obrovský balvan s váhou min. 200 kg. Ktovie, čo k tomu viedlo hradných staviteľov?

03.08.2012  INEX workcamp
  
Na pomoc prišli aj zahraniční dobrovoľníci v rámci medzinárodného dobrovoľníckeho tábora INEX. Pomohli s odstraňovaním krovín. Poďakovaním pre nich bol sláčikový koncert pod hradom.

30.07.2012  Hradná pečiatka
  
Oddnes si svoj zápis do hradnej knihy môžete spečatiť aj hradnou pečiatkou. 

24.07.2012  Našiel sa hradný múr!
  
V spleti archeologických sond sa postupne ukazujú základy mohutného hradného múru. Do hradného tímu prišla Mirka, aktuálny stav muži:ženy je 3:2.

19.07.2012  Prvé sondy
   Archeologický výskum zastrešuje Vlastivedné múzeum v Hanušovciach nad Topľou. Prvé sondy zatiaľ toho veľa o pôdoryse hradu neprezradili. Postupuje sa veľmi opatrne po jednotlivých vrstvách, aby sa zachytil každý cenný artefakt.

12.07.2012  Tlačová správa a návštevná kniha
  
Novinárov zaujala správa o odkrývaní zabudnutého hradu. Vďaka publikovaniu správ o hrade v médiách sem prichádza stále viac turistov. So svojimi dojmami sa oddnes budú môcť podeliť aj zápisom do hradnej knihy.

07.06.2012  Archeológovia a prví turisti
  
Po mesačnom odstraňovaní krovín a klčovaní bol hradný tím posilnený o absolventa archeológie, ktorý bude asistovať pri archeologickom výskume. Dianie na hrade začína lákať miestnych návštevníkov.

09.05.2012  Klčovanie
  
Hradná čata - Aďa, Miro, Lukáš, Matúš a Fero sú prví objavovatelia hradu. Po vyklčovaní západnej časti hradnej ostrohy sa ukázali terénne nerovnosti pripomínajúce obvodové múry veže. Či je tento predpoklad správny, ukáže archeologický výskum.

02.05.2012  Šebeš neznámy
  
Dnešný pohľad na areál hradu Šebeš. Les, ničím nepripomínajúci hradné nádvorie. Len na južnom svahu je zvyšok muriva, pravdepodobne hradby. Šebeš je neznámy a sme na začiatku objavovania jeho podoby a histórie. Začal projekt obce Podhradík zameraný na obnovu hradu so zapojením nezamestnaných, ktorý vytvoril 5 pracovných miest.