PRVÁ POMOC PRE HRADY - Šariš - Kapušany - Šebeš - Soľnohrad - Obišovce - Lipovce

Šebeš 2011

04.12.2011  Hradná dokumentačka
  
Jano, Ľuboš, Maja, Martin - dnes sme vybehli pozrieť hrad, či sa dá zapojiť do programu Obnova hradov s pomocou nezamestnaných.

  
Hradná ostroha - na prvý pohľad žiadne stopy po hrade. Ktovie čo sa nachádza pod novodobým ohniskom.

  
Hradnú ostrohu obkolesuje priekopa. Na obrázkoch je pohľad na jej východnú a západnú časť.

  
Stopy po kamenárskom dláte. Takto sa odlučovali bloky kameňa. Celý hrad je posiaty kameňmi so stopami po vápennej malte.

  
Najprv je potrebné odstrániť kroviny a uskutočniť archeologický výskum. Ak túto myšlienku obec podporí, príprava projektu sa môže začať.

Pripravil: Martin Sárossy