PRVÁ POMOC PRE HRADY - Šariš - Kapušany - Šebeš - Soľnohrad - Obišovce - Lipovce

Šebeš 2013

P O Ď A K O V A N I E
Obnovu a prezentáciu hradu Šebeš v roku 2013 finančne podporili


30.11.2013  Nádvorie

Práce sú ukončené, múry zazimované. Po posledných terénnych úpravách vzniklo uprostred hradného areálu nádvorie, takže v budúcom roku je kam sa pohnúť.

25.11.2013  Novembrový záver

Zakonzervované múry už z diaľky dávajú tušiť, že na tom kopci niečo je. Tabuľa pri parkovisku pod hradom smeruje návštevníkov k ďalšiemu členovi Prešovskej hradnej cesty. Zápis v hradnej knihe svedčí o tom, že hrad Šebeš už objavili aj zahraniční turisti.

04.11.2013  Posledný peň, posledná zem
  
S klčovaním bukového pňa sa hradní chlapi poriadne potrápili. Presitovaná zemina z posledných terénnych úprav išla na zásyp pôvodných zvyškov murív východnej veže. Nad zemou majú ostať len nadmurované časti.

29.10.2013  Piesok
  
Šebeš je náročný hrad na transport materiálu. Piesok sa z najbližšieho miesta dostupného pre nákladné auto musí navrecovať, a potom prefúrikovať k veži z lešenia. Tu elektrický naviják prekoná najstrmšie prevýšenie a po lešení sa opäť fúrikuje ku miešačke. Takto sa dnes uskladnil zvyšný piesok pre murovačku 2014.

25.10.2013  Sitovanie
  
Archeologický výskum ešte stále pokračuje. Odstraňujú sa posledné kontrolné bloky na juhozápadnom svahu. Situje sa v interiéri západnej veže, čím sa postupne zakrýva zakonzervované pôvodné murivo.

07.10.2013  Po murovačkách
  
Októbrové slnko už nemá letnú silu. Do prvých mrazov musí murivo dostatočne preschnúť. Veľmi chýba máj a jún, ktoré sa zmeškali kvôli oneskorenému spusteniu projektu zo strany úradov. Keby sa začalo ako vlani, od mája, celá západná veža už by bola zakonzervovaná. Teraz je to výzva na tretiu etapu obnovy hradu Šebeš.

30.09.2013  Tretia murovačka
  
Igor, Zdeno, Pišta starší, Pišta mladší, Miro, Pali, Jany a ďalší. Zvučné mená hradných murárov z Kapušianskeho hradu aj dnes zneli na šebešských múroch, ktoré opäť trochu podrástli.

20.09.2013  Murovací september
  
Slnko a vietor pomáhajú vysúšať múry, takže murovačka môže napredovať. Dnes plne v réžii šebešskej partie.

07.09.2013  Prvá murovačka

Predvčerom sme začali so špárovaním, dnes je prvá veľká murovačka. Na pomoc prišli skúsení murári z Kapušianskeho hradu. Neostáva už veľa dní vhodných na murovanie s vápennou maltou, preto sa mobilizujú všetky dostupné kapacity.

05.09.2013  Vápno a miešačka
  
Miešačka je na hrade. Čaká ju poriadna drina. Musí premiešať približne 12 ton piesku s dvomi tonami vápna s primiešaním "jadrovky", čo je recyklát zo sute s frakciou 2-5 cm, ktorý sa pridáva do jadrovej malty.

26.08.2013  Bez vody niet roboty
  
Voda je na hrade. Vďaka pomoci dobrovoľného hasičského zboru z Kapušian. 150 metrov hadíc, jedna prečerpávačka, štyria hasiči a 7 kubíkov vody je na hrade. Bez tejto pomoci by murovanie na hrade bolo veľmi málo efektívne. Ďakujeme!

24.08.2013  AHV2
  
Architektonicko-historický výskum, druhá etapa. Po dôkladnom očistení múrov sú ich kontúry zreteľné, zachovali sa skoro všetky základové kamene, vďaka ktorým bude možné obvodovú hradbu západnej veže čiastočne zrekonštruovať. Nedotknutý stav hradného torza stráži vretenica.
  

08.08.2013  Požičané lešenie
  
Pôvodný zámer dopravovať materiál na hrad lanovkou by bol finančne veľmi náročný. Drahé je aj lešenie, ale prišla pomoc zo združenia Rákociho cesta, ktoré lešenie zapožičalo. Potrebné je premostiť hradnú priekopu, postaviť šikmú lávku a vežu, z ktorej sa bude materiál vyťahovať elektrickým navijákom.

03.08.2013  Oprava cesty
  
Cesta na hrad má viacero blatistých úsekov, ktoré sú po daždi pre nákladné auto neprejazdné. Dnes sa podarilo spevniť najkritickejšie úseky. Na hrade rastie uprostred západnej veže násyp zeminy z archeologických výkopov, tak aby po skončení konzervačných prác boli pôvodné architektúry opäť pod zemou, kde sú najlepšie chránené.

30.07.2013  AHV 1
  
Prvá tohoročná návšteva historika, ktorého úlohou je archietkonicko-historický výskum zvyškov murív. Dážď síce kamene pekne umyl, no ukázalo sa aj, že je ešte potrebné ďalšie začistenie.

25.07.2013  Sondujeme
  
Prieskum hradu pokračuje a prvé kontúry hradných múrov sa objavujú. Cieľom prvých prác je dokončiť archeologický výskum z minulého roku tak, aby bolo možné navrhnúť rozsah konzervácie odkrytých múrov.

16.07.2013  Šebešská šestka
  
Vinco, Aďa, Dušan, Laco, Zdeno a Tomáš. Včera odštartovali práce na hrade, škoda, že s jeden a pol mesačný omeškaním oproti roku 2013. Tomáš zvládol prvú sondu vykopať za jeden deň, kamenné podložie nebolo hlboko.

21.06.2013  Kamenári

Dnes bolo výberové konanie na členov hradného tímu, ktorý do konca novembra bude pracovať na druhej etape záchrany hradu Šebeš. Uchádzači mali za úlohu priamo na hrade vyskladať nasucho kamenný múrik, aspoň do výšky 1 m, s rovným kolmým lícom.

14.05.2013  Prezimovaný hrad
  
Obec Podhradík bola aj pre tento rok podporená v rámci programu Obnova kultúrneho dedičstva s pomocou nezamestnaných. Čaká sa na podpis zmluvy, na základe ktorej budú vyčlenené prostriedky na mzdu pre 6 uchádzačov o prácu na hrade.

Pripravil: Martin Sárossy