PRVÁ POMOC PRE HRADY - Šariš - Kapušany - Šebeš - Soľnohrad - Obišovce - Lipovce

Šebeš 2015

P O Ď A K O V A N I E
Obnovu a prezentáciu hradu Šebeš v roku 2015 finančne podporili

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prešov (85% Európsky sociálny fond a 15% štátny rozpočet)  30 233,46 € - mzdy a odvody pre 7 hradných robotníkov na 6 mesiacov, ich poistenie, časť stravného a ochranné pracovné pomôcky
Ministerstvo kultúry SR  3 100 € - materiál, náradie, dokumentácia, preprava materiálu, koordinovanie projektu
Obec Podhradík  600 € - archeologický výskum, pitná voda, materiál, pracovné oblečenie
Komunitná nadácia Veľký Šariš z daru Spoločnosti Pivovary Topvar (prostredníctvom OZ Rákociho cesta)  560 € - archeológia, infotabuľa
 

29.10.2015  Po ukončení projektu

Panorámu obce Podhradík dopĺňajú zakonzervované zvyšky hradu Šebeš.

Hrad je dobre prístupný. Osobným autom až k prístrešku pod hradným bralom. Na hrad vedie náučný chodník.
  
Na hradnom nádvorí sú čitateľné zvyšky severnej a východnej hradby a časti palácovej veže. Na južnom svahu torzo opevnenia.

28.10.2015  Ďakovačka, opekačka
  
Projekt obnovy hradu Šebeš so zapojením nezamestnaných končí. Dnes hradných robotníkov hostil pán starosta. Uplynulých 6 mesiacov bolo poslednou sezónou veľkej pomoci pre malý hrad. V tejto forme už obnova hradu nebude môcť pokračovať z dôvodu, že prioritou pre rezort kultúry sú stojace veľké hrady. Zvyšné murivá, asi tretina rozlohy hradu, ostávajú ukryté pod zemou, a to je najlepšia forma ich ochrany. Pred nami je neľahká úloha, starať sa o to, čo sme spod zeme odkryli, pre oči návštevníkov, ale aj pre zub času. Ak sa podarí vytvoriť udržateľný model starostlivosti o obnažené časti hradu, možno sa v budúcnosti dočká táto kultúrna pamiatka aj celkovej prezentácie.

24.09.2015  Zadrnovanie
  
Povrch korún v zmysle nariadenia pamiatkového úradu prikrývame zeminou a drnami tráv. Takáto perina tlmí vlhkostné a teplotné extrémy (premáčanie a premŕzanie muriva) a je zatiaľ najviac osvedčenou technológiou ochrany korún torzálne ukončených murív.

21.09.2015  Posledná murovačka
  
Posledný kubík muriva máme schválený na zvyšku východnej veže, ktorá mala na prízemí minimálne dve miestnosti a mohla mať funkciu obytnej, palácovej časti. Dĺžku steny archeologický výskum zatiaľ nepreukázal, preto je ukončená torzálne, navodzujúc priečny odtrh (rozpad) muriva.

17.09.2015  Severná hradba hotová
  
Dnes posledná murovačka aj na severnej hradbe. Z vnútornej strany je lícované murivo vytiahnuté do maximálnej výšky 2,2 m a v tejto úrovni je zarovnané priamo, keďže z vnútornej strany mohol byť odskok na predprseň.

07.09.2015  Južná murovačka ukončená
  
Práce na torze južného opevnenia sú ukončené. Ostáva ešte očistiť kamene od malty a korunu muriva prikryť zeminou s drnami.

26.08.2015  Torzálna krivka
  
Severná hradba je zakonzervovaná. Rovnú krivku muriva od úrovne najvyššie položeného pôvodného kameňa začína rozbíjať torzálna nadmurovka, čím sa rovný, ale neprirodzený geometrický útvar (z diaľky obdĺžnik), premení na prirodzene pôsobiace ruinné krivky.

20.8.2015  Augustový balvan

Zo sutiny uskladnenej vo východnej veži (z výkopov 2013 a 2014) sa osievaním separujú ešte posledné zvyšky štrkovitej frakcie. Zarovnaním interiéru vyniknú prezentované obvodové múry. Dnes chlapi osadili do líca balvan. Aj v pôvodnom murive sú na dvoch miestach neúmerne veľké balvany, čo na iných hradoch je pomerne vzácny jav.

21.07.2015  Severná hradba rastie
  
Vonkajšie i vnútorné líce hradby je premurované. Nasleduje doplnenie hmoty muriva do úrovne najvyššie položeného pôvodného kameňa.

17.07.2015  Tabuľa, špárovanie, omietka

Od minulého týždňa má hradný náučný chodník piatu, vrcholovú tabuľu s ideovou rekonštrukciou hradu, ako asi mohol vyzerať pred zánikom. Autorom je Lukáš Šimala. Vrátila sa aj návštevná kniha a pribudla hradná pokladnička. Pôvodné murivo severnej hradby, ktoré je už fixované novou nadmurovkou, je potrebné ešte prešpárovať. Konzervácie sa dočkal aj kus pôvodnej omietky na vnútornej stene hradby.

09.07.2015  Južné torzo obmurované
  
Dva pohľady na južné torzo. Nové murivo má štruktúru odlíšiteľnú od pôvodného, ktoré je málo lícované, drsnejšie, mohlo byť murované aj z vnútornej strany.

25.06.2015  Južné torzo podmurované

Nová podmurovka južného torza bola založená na skale. Stopy po hrane pôvodného muriva archeologický výskum nenašiel. Je dosť možné, že bolo narušené i samotné skalné podložie - po zániku hradu sa tu ťažil kameň. Preto rekonštruovaný tvar muriva je len dedukciou podľa kriviek zachovaných v hornej časti pôvodného zvyšku múru.

19.06.2015  Po špinavej práci čisté tričká
  
Začisťovanie severnej hradby chlapi zvládli na jednotku. Obzvlášť pri silnom vetre je to nevďačná robota. Prach zájde všade a spolu s potom vytvára na tričkách patinu hradnej driny. Dnes chlapi vyfasovali nové tričká s maketou hradu Šebeš. Už bolo načase.
  
Po začistení koruny muriva sa objavili tri vertikálne kapsy (na obr. vľavo označené šípkami). Jedna so štvorcovým a dve s obdĺžnikovým prierezom.  Mali by to byť stopy po drevenej výstuži muriva. Podobné, ale s okrúhlym prierezom, sa našli na Obišovskom hrade, kde sú aj prezentované opätovným osadením. Tu budú na základe odporúčania pamiatkarov po zdokumentovaní premurované.

09.06.2015  Južná murovačka začala

Po vstupnej obhliadke pamiatkarmi a doladení detailov obnovy torza južného opevnenia začíname s murovacími prácami. Maltu a kameň je potrebné dopravovať fúrikom po úzkom chodníku v strmom svahu.

03.06.2015  Prístrešok dokončený
  
Prístrešok je asi 50 m pod hradom, skrytý za korunami stromov, aby nerušil výhľad z hradu. Okrem utočiska pred nepriazňou počasia môže poslúžiť ako pódium pre hradné podujatia alebo na spacákové prenocovanie na povale pre turistov putujúcich po Prešovskej hradnej ceste. Za darovanú škridlu ďakujeme Peťovi z Fintíc a Slavovi z Veľkého Šariša.

19.05.2015  Čistenie a triedenie
  
Stále čakáme na príchod pamiatkarov. Zatiaľ máme odsúhlasené očistenie severnej hradby na pevné murivo, čo znamená, že z polovice ju bude potrebné premurovať nanovo. Pôvodná "malta" má skôr charakter hliny a štrku. Všetko sa triedi a recykluje - kameň, hrubá i jemná frakcia.

12.05.2015  Pri prístrešku
  
Oproti vlaňajšku projekt obce Podhradík na obnove hradu so zapojením nezamestnaných začal o dva mesiace skôr. Od mája pracuje na hrade sedem ľudí. Začali sme s terénnymi úpravami - spevnenie parkoviska pod hradom a dokončenie hradného prístrešku. S murovaním môžeme začať až po vstupnej obhliadke z Krajského pamiatkového úradu Prešov.

14.04.2015  Hotovo
  
Stihli sme to! Severná hradba a torzo južného opevnenia sú preskúmané, začistené, zamerané, zdokumentované a pripravené na konzerváciu. Vďaka spolupráci obce, dobrovoľníckeho združenia, donora, dodávateľa výskumu a pamiatkarov.

10.04.2015  Štrnásť archeodní

Na archeológiu sme mali dva týždne, ak to nestihneme, budeme platiť viac. Preto každá pomoc je vítaná. S výkopovými prácami prišli pomôcť vlaňajší hradní robotníci aj noví hradní dobrovoľníci.

31.03.2015  Začíname archeológiou
  
Rozpočtovú položku na archeológiu v žiadosti o grant hodnotiaca komisia ministerstva kultúry škrtla. Našťastie, pomohla Komunitná nadácia Veľký Šariš. Z daru spoločnosti Pivovary Topvar schválila pre združenie Rákociho cesta na archeológiu grant v hodnote 500 €. Zvyšných 300 € doplatí obec Podhradík. Dnes sa konala vstupná obhliadka za účasti dodávateľa (Triglav s.r.o.) a Krajského pamiatkového úradu Prešov. Štvrtá hradná sezóna je odštartovaná.

14.02.2015  V snehu pod prístreškom

Dnes rodinný výlet na hrad Šebeš. Prvý raz na saniach.

Zostavil: Martin Sárossy