PRVÁ POMOC PRE HRADY - Šariš - Kapušany - Šebeš - Soľnohrad - Obišovce - Lipovce

Obišovce 2014

22.12.2014  Pevná cesta, správny smer
  
Koncoročné počasie ešte dovolilo spevniť prístupovú cestu na hrad okolo Svinky, na lúke osadiť smerovníky a informačné tabule na podstavce. Prvý rok obnovy Obišovského hradu skončil.

08.12.2014  Dokončovačky

V závere roka si našli prácu Miro a Pišta, preto opustili hradný tím a na ich miesto nastúpili Jakub a Dávid. V decembri sa dočkal konečnej úpravy aj most, na ktorom chlapi namontovali zábradlie. Osadili sa tiež podstavce pre informačné tabule a dnes prišli ešte geodeti vyznačiť v teréne prístupovú cestu po obcenej parcele.

20.11.2014  Sitovanie
  
Na hrade pokračujú terénne úpravy odstraňovaním starých násypov sute z archeologického výskumu spred 50 rokov. Presitovaním sa oddeľuje zemina od štrkovej frakcie, ktorá sa o rok použije ako prímes do jadrovej malty. Okolie prístrešku chlapi vyčistili od náletových krovín.

14.11.2015  Po záverečnej komisii
  
Na záverečnej komisii boli po dohode s pamiatkarmi a archeológmi vyznačené úseky suťových závalov, ktoré sa môžu odstrániť za účelom lepšej prezentácie hradnej architektúry. V obci sme osadili informačnú tabuľu o Prešovskej hradnej ceste, do ktorej patrí aj Obišovský hrad. Je oproti vlakovej zastávke a tak aj cestujúci sa môžu pohľadom z okna vlaku dozvedieť o hrade, ktorým smerom a ako dlho sa k nemu ide.
 

20.10.2014  Zazimovanie
  
Murovacie práce boli ukončené 10. októbra. Hradby boli prykryté do úrovne pôvodného muriva sieľom chrániť originál. Na úrovňou terúnu vystupuje už nové murivo, vďaka ktorému môžu návštevníci lepšie vnímať usporiadanie hradných objektov. Hrad sa stáva čitateľný aj pre laika. Nedokončené úseky murív sú prekratá separačnou vrstvou na ktorú sa navrství zemina, aby ochránila čerstvé murivo pred premŕzaním.

12.10.2014  Hradná slávnosť
  
Dnes sa konala prvá hradná slávnosť s cieľom prezentovať miestnym obyvateľom okolitých obcí výsledky prác na konzervovaní hradných murív. Počasie vyšlo, guláš aj klobásky chutili a slová uznania povzbudili. Ďakujeme!

30.09.2014  Konzervácia veže

Vnútorný aj vonkajší plášť veže postupne naberá pôvodné kontúry. Zvyšky murív, ktoré boli odkryté archeologickým výskumom pred 50 rokmi, v dôsledku čoho sa začali rýchle rozpadať, sa dočkali svojej záchrany. Hrad postupne objavujú aj školské výlety. Mišo dnes zvládol aj úlohu lektora.

16.09.2014  Konzervácia hradby

Konzervačné práce začali na hradbe. Po prvom týždni je vonkajšie líce obnovené. Kameň vytriedený zo suťových závalov sa opäť vracia do hradných múrov.

05.09.2014  Vápno a piesok

Po dokončenom moste boli do hradu presunuté hasnice na vápno. Kým zahasené vápno zrelo, navozili sme piesok. Nákladné auto s pieskom sa dostane až pod hradný val. Odtiaľ po úzkej hradnej cestičke sa preváža osobným autom s prívesným vozíkom až k mostu, kde sa prekladá už na fúriky a po moste až do hradu ku miešačke.

28.8.2014  Augustový sumár

Archeológia je ukončená. Podarilo sa vyklčovať pne stromov rastúcich na hradbe a dokončiť most. Na začistené murivá bola ešte zakreslená sieť bodov, potrebná pre fotogrametrické zdokumentovanie pôvodných zvyškov murív.

25.08.2014  Vo veži

V múre hradnej veže znovu objavujeme kapsy po drevenej výstuži, ktoré už boli v minulosti zdokumentované. Návrh konzervácie veže počíta s ich opätovným osadením.

19.08.2014  Archeológia
  
Prioritou augustových prác je sprístupnenie zvyškov murív pre konzerváciu. Zvyšky strážnice (vľavo) a interiér hradnej veže (vpravo). Väčšinou sa jedná o odstraňovanie už v minulosti preskúmaných násypov, takže nálezov je veľmi málo.

11.08.2014  Tesárske práce
  
Súčasťou hradného zázemia je prístrešok na lúke pod hradom. Dnes sa dokončil krov. Drevený most cez hradnú priekopu umožní presun materiálu. Stavia sa pár metrov vedľa pôvodnej polohy aby sa do budúcnosti nezamedzil prístup ku skutočnej bráne, ktorá bola nájdená pri archeologickom výskume v 60-tych rokoch. Jej základy sú pod zemou, ale ak sa rozhodne o prezentácii pôvodnej brány, tak po jej ukončení sa most presunie na pôvodné miesto.

22.07.2014  Hradný tím

Martin, Braňo, Maťo, Kamil, Milan, Mišo, Pišta ml., Pišta st., Miro a Fero - vďaka tejto partii, pod Braňovým vedením, Obišovský hrad ožíva.

10.07.2014  Medzinárodná pomoc pri archeológii

Na dva týždne prišli pomôcť zahraniční dobrovoľníci v rámci medzinárodného tábora dobrovoľníckej práce INEX. Keďže projekt začal pomerne neskoro, časový sklz budeme môcť vďaka tejto pomoci zmierniť. Po pár dňoch už boli archeologické sondy pripravené pre architektonicko-historické posúdenie, na základe ktorého sa určil ďalší postup prác.

07.07.2014  Prípravné práce
  
Projekt obce Obišovce, ktorý vytvoril 10 pracovných miest pre hradných robotníkov, má prvý týždeň za sebou. Latrína, škridla na prístrešok i skladový kontejner sú osadené, zázemie pre projekt je skoro kompletné.

10.06.2014  Vstupná komisia
  
O tom, ako sa do záchrany hradu zahryznúť, rokovali včera pamiatkari a archeológovia. Boli vytýčené archeologické sondy a dnes aj označené stromy, ktorých koreňový systém narúša posledné zvyšky hradného muriva.

30.04.2014  Výberová brigáda
  
Obec Obišovce uspela so žiadosťou o grant v programe Ministerstva kultúry SR Obnovme si svoj dom. Pol roka bude na hrade pracovať 10 hradných robotníkov a našou úlohou je vybrať tých najlepších. Vyberalo sa dnes, formou brigády. Päť miest je po dnešnom výbere už obsadených.

26.04.2014  Pomoc zamestnancov U.S. Steel Košice
  
Pomoc Obišovskému hradu sme odštartovali dnes, vďaka zamestnancom U.S. Steel Košice. Z areálu hradu sme odstránili nánosy lístia a hrabanky, sústredili kamene na kopy a upravili areál pre zázemie hradných robotníkov. Táto dobrovoľnícka brigáda sa konala v rámci projektu Zachráňme Obišovský hrad, ktorý bol podporený v programe Spoločne pre región, čo je grantový program Karpatskej nadácie a spoločnosti U.S.Steel Košice , s.r.o.

Pripravil: Martin Sárossy