PRVÁ POMOC PRE HRADY - Šariš - Kapušany - Šebeš - Soľnohrad - Obišovce - Lipovce

Obišovce 2016

P O Ď A K O V A N I E
Obnovu Obišovského hradu v roku 2016 finančne podporili

Nadácia Slovenskej sporiteľne 3 240 € - strava pre dobrovoľníkov, murárske práce, koordinovanie prác, archeologický výskum palácovej časti, materiál - vápno a piesok, doprava materiálu, informačná tabuľa
Komunitná nadácia Veľký Šariš 960 € - materiál a doprava materiálu, archeologický výskum
OZ Rákociho cesta (2% z dane) 698,63 € - archeologický výskum a dokumentácia, benzín do náradia, geodetické zameranie
Nadačný fond Telekom v Nadácii Pontis 400 € - murárske práce
Obec Obišovce 240 € - dokumentácia archeologického výskumu

Ďakujeme za pomoc aj obciam Drienov a Ličartovce za poskytnutie pracovníkov na pomocné práce a dovoz vody na hrad.

26.11.2016  Zazimovanie
  
Vápno sme prekryli pieskom. Nech si odleží. O rok plánujeme hlavne murovať. Cieľ pre tento rok splnený - rozšírili sme nádvorie, dokončili sme archeológiu v paláci, domurovali časť hradby a veže a zásobili sa materiálom na budúcu sezónu. Na jar pokračujeme.

05.11.2016  Vápno a kamene
  
Nahasili sme vápno do zásoby na budúcu sezónu. Kamene sú poukladané, hrad je uprataný, pripravený na zazimovanie.

08.10.2016  Veľká októbrová

Naša veľká októbrová murovačka pokračuje. Začali sme pred týždňom, dnes pokračujeme a o týždeň plánujeme dokončiť. Časť hradby a veže.

02.10.2016  Výlet
  
Jediná dokončená časť hradu - strážnica, už plní očakávania turistov. Dá sa na ňu vyliezť a povedať "boli sme na hrade".  O rok by sme chceli do takejto fotogenickej podoby dostať aj vežu a celý hradný palác. Ak si spravíte výlet na hrad po trase z Ličartoviec, budete prechádzať cez zachované zákopy z II. svetovej vojny. Pre ustupujúcich nemeckých vojakov ich kopali miestni obyvatelia.

30.09.2016  Voda a piesok
  
Ďalšia fúra piesku. Od miesta prístupného pre Tatru prekládka do prívesného vozíka a po úzkej hradnej cestičke až ku mostu, cez ktorý prejdú už len fúriky. S vodou je to jednoduchšie. Z hasičského auta hadicami až na nádvorie. Ďakujeme dobrovoľným hasičom z Drienova.

09.09.2016  Palác zdokumentovaný
  
Južná miestnosť paláca je zdokumentovaná. Bukový koreň roztlačil časť vnútornej priečky, bude potrebné ju v tomto úseku premurovať. Zachované líce hradby sme našli po celom vonkajšom i vnútornom obvode. V budúcej sezóne by sme ju chceli prezentovať nad úrovňou terénu.

06.09.2016  Pomocníci
  
Pomocníci z Ličartoviec pomohli so sitovaním. A našli aj stratenú zlatú obrúčku zabudnutú v rukavici z predošlej brigády. Veľkou pomocou je doprava piesku až pod hrad.

09.09.2016  Postup do paláca

Včera ešte posledné sitovanie na nádvorí, dnes sme začali so začistením južnej časti paláca. Vstup do paláca je už zachovaný len v nepatrnej časti nad zemou, pravdepodobne v dôsledku deštrukcie po archeologickom výskume v 60-tych rokoch, po ktorom sa už nepokračovalo konzerváciou odkrytých murív. Doskúmanie hradu a konzervácia všetkých objektov je náš konečný cieľ.

12.07.2016  Pomoc z INEXu
  
Aby sme stihli ukončiť práce na odstraňovaní sute z centrálnej časti nádvoria, prišli na pomoc účastníci medzinárodného dobrovoľníckeho tábora INEX zo Soľnohradu. Hrady si majú pomáhať.

09.07.2016  Búrka vodu dáva
  
Na hrade nás zastihla búrka, vďaka čomu sme mohli vidieť vodné trasy, ktorými odteká dažďová voda z nádvoria. Keby sa podarilo obnoviť hradnú cisternu, hrad by bol so zásobovaním úžitkovej vody sebestačný.

08.07.2016  Návštevníci objavujú hrad
  
Lúka pod hradom ožila stanovačkou. Turisti smerujúci na hrad od vlakovej zastávky v Obišovciach si pripravili aj test s otázkami o Obišovskom hrade. Pekne. Pred tromi rokmi o hrade takmer nik nevedel.

01.07.2016  Koreň
  
S pomocou chlapov, ktorých nám na výpomoc poslali z obce Drienov, sa dnes podarilo odstrániť peň z centrálnej časti nádvoria.

24.06.2016  Správca hradu
  
Od dnes má Obišovský hrad svojho správcu. Stal sa ním Ján Ducár, dlhoročný dobrovoľník a znalec šarišských hradov. Dnes bol slávnostne inaugurovaný pri pútači Prešovskej hradnej cesty v centre Prešova. Okrem Obišovského hradu sa bude starať aj o Soľnohrad a Šebeš.

11.05.2016  Veľká pomoc malých grantov
  
Dobrá správa pre hrad. Nadácia Slovenskej sporiteľne podporila projekt na pokračovanie v archeologickom výskume, vďaka čomu bude možné pripraviť celý objekt paláca na konzerváciu a čiastočnú prezentáciu. Druhý grant podporil Nadačný fond Telekom v Nadáci Pontis. Cieľom bude doplniť chýbajúci úsek hradby. Dnes sme mohli začať s jeho začistením aj vďaka pomoci z obcí Drieov a Ličartovce a ich aktivačných pracovníkov.

07.05.2016  Druhá víkendovka
  
Dnes pokračujeme v sitovaní. Z nálezov nachádzame len drobné úlomky keramiky a zopár klincov. Štrk, ktorý neprepadne cez sito sa ešte kontroluje detektorom. Oplatilo sa. Našli sme v maltovine ukrytý kovový predmet - pravdepodobne ozdoba. Je cenný tým, že je v maltovine, do ktorej sa mohol dostať v čase výstavby hradu. Pri jeho datovaní by sme tak mohli presnejšie poznať dobu, kedy bol hrad postavený. V podvečer prišli na hrad Michal a Veronika osadiť informačnú tabuľu o združení Strážcovia pravých pokladov storočí, ktoré sa venuje hradným podujatiam.
  

23.04.2016  Prvá víkendovka
  
Po včerajšom odsúhlasení prác sme dnes začali s odstraňovaním sute. Po vytriedení kameňa nasleduje sitovanie - hľadanie drobných nálezov. Práce dozoruje archeologická spoločnosť TRIGLAV. Cena tejto etapy prác je 480 €, čo financujeme z 2% z dane a dobrovoľných darov.

22.04.2016  Ako ďalej?
  
Nádvorie rozrezané sondami, kopy vytriedených kameňov a sutiny. Ako ďalej? Bez hradných robotníkov môžeme plánovať len malé aktivity, ktoré sa dajú zvládnuť počas víkendoviek. Navyše potrebujeme získať financie na zaplatenie archeológa. Včera sme dostali súhlas na odrstánenie suťového násypu z centrálnej časti nádvoria. Dnes sme začali s dokumentáciou terénu pred začatím archeologických prác.

18.03.2016  Po prezimovaní
  
Po druhom roku prác na konzervácii zvyškov murív je hrad stále v nedokončenom stave. Ministerstvo kultúry na tento rok zamietlo žiadosť obce Obišovce o grant na dokončenie prác s odôvodnením, že prioritou sú veľké hrady. Preto pokračujeme v režime dobrovoľníckych aktivít a náš cieľ dokončiť prezentáciu celého hradu sa oddiaľuje. V objekte hradnej strážnice si návštevníci urobili ohnisko. Nájdeme mu vhodnejšie miesto.

Zostavil: Martin Sárossy