PRVÁ POMOC PRE HRADY - Šariš - Kapušany - Šebeš - Soľnohrad - Obišovce - Lipovce

Obišovce 2012

01.08.2012  Medzinárodný tábor INEX
  
 

26.06.2012  Zameranie hradnej parcely
  
  

Zostavil: Martin Sárossy