PRVÁ POMOC PRE HRADY - Šariš - Kapušany - Šebeš - Soľnohrad - Obišovce - Lipovce

Obišovce 2015

P O Ď A K O V A N I E
Obnovu a prezentáciu Obišovského hradu v roku 2015 finančne podporiliPoďakovanie za druhú etapu obnovy Obišovského hradu patrí tejto partii. Julo, Pišta st., Janko, Stano, Mišo, Jakub, Milan, Martin, Pišta ml. a Viktor. Pod Mišovým vedením chlapi odviedli kus práce, tento rok v extrémnom suchu a prachu. Ešte jedna sezóna s takou partiou a Obišovský hrad je dokončený s jasne čitateľnými zvyškami zaniknutého stredovekého hrádku.

19.11.2015  Zazimovanie
  
Dnešná kontrola zazimovania múrov.

29.10.2015  Projekt 2015 skončil

Obišovský hrad je opäť o čosi viac čitateľný a návštevníkom ponúka lepšiu predstavu o usporiadaní a veľkosti hradného areálu. Koruny murív prekryté drnami tráv sú vo finálnej podobe podľa návrhu pamiatkovej obnovy. Pani starostka Obišoviec na dnešnom záverečnom stretnutí a vyhodnotení projektu sa poďakovala hradným robotníkom i partnerom projektu.

19.10.2015  Murovanie ukončené
  
Posledné kamene na vonkajšej stene hradby a murovanie je ukončené. Palác je z polovice hotový.

08.10.2015  Drny a výlevka
  
Na dokončené koruny murív treba ešte navoziť drny tráv. Takýto vankúš tlmí teplotné a vlhkostné extrémy a umožní vápennej malte lepšie vyzrieť.  Dnes bola vyrobená drevená replika výlevky. Z klenového dreva ju vydlabal Pišta.

01.10.2015  Posledná voda, posledný kameň
  
Na paláci chýbajú ešte poslené riadky muriva. Hasičská cisterna vody by bola plytvaním, na zahasenie potrebného množstva vápna stačilo zopár sudov. Minuli sa aj veľké kamene zo suťových závalov. V priekope je ich dostatok, len ich navozenie trvá dlhšie.

16.09.2015  Veža a koly
  
Veža má doplnený výpadok vonkajšej steny priliehajúcej k obvodovej hradbe. V palácovej časti hradby sú osadené dubové koly do pôvodných káps. Rekonštruuje sa tak ukážka výstuže kamenných hradieb, ktorá sa v počiatkoch stavby kamenných hradov zrejme často používala, no málokde ostala zachovaná.

07.09.2015  Sýpka
  
Severná miestnosť paláca je interpretovaná ako sýpka. Nemá vstup z úrovne prízemia. Aj preto po nadmurovaní stien bol prisypaný interiér odvodnený cez hradbu kanálikom z plastovej rúrky. Pri prehliadke hradu si ju človek sotva všimne.

31.08.2015  Výlevka
  
V palácovom múre sa našiel zaujímavý architektonický prvok, ktorý bol vyhodnotený ako odtlačok po výlevke. Po zdokumentovaní bude náznakovo prezentovaný vsadením drevenej repliky.

25.08.2015  Očistené múry sú zdokumentované
  
Koruny murív paláca sú očistené, vymetličkované, pripravené na dokumentáciu. Tri týždne sme zháňali dron. Medzitým opäť pribudlo murivo na SZ hradbe a veži. Dron priletel dnes a za prijateľnú cenu, ochotný pracovať aj po šichte.

30.07.2015  Geodet
 
Obvodové múry paláca dnes zameral geodet. Koruny murív ostávajú prekryté vrstvou sute v úrovni terénu pred začatím výkopových prác. Až po zameraní budú očistené a následne zakonzervované a ndamurované. Vstup do pláca má pekne zachované jedno murované ostenie. Zachovalo sa vďaka lepšiemu previazaniu kameňov. Druhé ostenie sa nezachovalo. Bolo len primurované ku špalete, ale v základe je pekne čitateľné a podľa toho bude aj náznakovo zrekonštruované.

22.07.2015  Prvý tábor
  
Lúka pod hradom opäť ožila, tentoraz stanovým detským táborom. Deti sa učili poznávať prírodu, históriu a angličtinu. Lektorov zabezpečilo občianske združenie Strážcovia pravých pokladov storočí.

21.07.2015  50 ročná lepenka
  
Sme na dne prvého archeologického výskumu spred 50 rokov. S istotou to vieme povedať podľa zvyškov lepenky, ktorou tu prví archeológovia oddelili spodné nedotknuté vrstvy. Ani našim cieľom nie je vybrať všetko, keďže projekt nie je výskumný, ale konzervačný. Pri odstraňovaní závalov sa kope po úroveň pevného muriva, na ktorom sa dá murovať. Po nadmurovaní sa pôvodné murivo aj archeologické vrstvy prisypú a tak ostanú zachované ako čítanka histórie pre bádateľov v budúcnosti, s možno oveľa lepšími technológiami výskumu, aké sa používajú dnes.

20.07.2015  Dámska pomoc

Dnes začína na hrade pomáhať 10 dobrovoľníkov v rámci medzinárodného tábora INEX. Potrebujeme odkryť, očistiť a zdokumentovať zvyšky paláca. Za dva týždne. Ak sa práce predĺžia, cena za archeológiu bude vyššia. Španielsko-Lotyšsko-Belgicko-Poľsko-Francúzska misia začala.

14.07.2015  Murovačku strieda archeológia
  
Strážnica, severozápadná hradba a veža nabrali na objeme. Včera začala archeológia s cieľom očistiť zvyšky murív hradného paláca, ktorý už raz bol archeológmi odkopaný, začiatkom 60-tych rokov.  Práce vedie archeologická spoločnosť Triglav.

06.07.2015  Ďalšia Tatra piesku
 
Prvých 12 ton piesku je vymurovaných, došla ďalšia Tatra. Piesok putoval ďalej k hradu prívesným vozíkom pod most a odtiaľ fúrikmi do hradu ku miešačke.

26.06.2015  Ľudovít Štúr by mal 200 rokov
Štyri obce - Obišovce, Drienov, Kysak a Ličartovce v spolupráci s miestnym odborom Matice Slovenskej zorganizovali na lúke pri hrade milé podujatie s kultúrnym programom, športovými atrakciami a vystúpením sokoliara. Veľa ľudí si prozrelo hrad, o ktorom doposiaľ nejeden miestny obyvateľ ani len netušil. Vďaka Ľudovítovi Štúrovi, ktorého 200. výročie narodenia sme si pod Obišovským hradom pripomenuli.

16.06.2015  Kopeme a murujeme

Zo suťových závalov sa triedi kameň, ktorý je hneď poruke pre murárov. Napojenie múra strážnice na hradbu už dostáva kontúry zrúcaniny, lepšie čitateľnej pre návštevníkov hradu.

10.06.2015  Návštevy
  
Predvčerom boli na hrade pamiatkari, zhodnotili postup murovania a dohodli sa usmernenia pre odstraňovanie suťových závalov. Dnes lesný hospodár označil stromy, ktoré budú môcť ustúpiť hradu.

12.05.2015  Pokračujeme
  
Od mája pracuje na hrade 10 ľudí. Vedie ich Mišo. Pokračuje sa v nadmurovaní zvyškov hradieb, ktoré boli odkryté minulú sezónu.

25.04.2015  Drienovská voda
  
Vďaka dobrovoľným hasičom z obce Drienov sú 4 kubíky vody na hrade. Na brigádu prišli záujemcovia o prácu. Od mája začína projekt obce Obišovce, ktorý rovnako ako vlani, vytvorí 10 pracovných miest na pol roka pre hradných robotníkov. Chlapi vápno hasiť vedia. Sú prijatí.

10.01.2015  S rozhlasom na hrade
  
Veronika, Mišo a Braňo sprevádzali redaktora Rádia Slovensko po Obišovskom hrade. Foto: Ladislav Eliáš Tu je celá reportáž.

09.01.2015  TA3

Nový rok odštartovala reportáž z hradov nakrútená ešte koncom minulého roka. Bodka bola na Obišovskom hrade.

Pripravil: Martin Sárossy