PRVÁ POMOC PRE HRADY - Šariš - Kapušany - Šebeš - Soľnohrad - Obišovce - Lipovce

Soľnohrad 2016

P O Ď A K O V A N I E
Obnovu Soľnohradu v roku 2016 finančne podporili

Obec Ruská Nová Ves 1500 € - geodetické zameranie, architektonicko-historický výskum, strava pre dobrovoľníkov, oprava cesty na hrad
Karpatská nadácia (podporou grantu obce Ruská Nová Ves) 1296 € - strava pre dobrovoľníkov, lektorné - archeológ, prednášky na školách
Komunitná nadácia Veľký Šariš (podporou grantu OZ Rákociho cesta) 240 € - kamenivo na opravu cesty na hrad, preprava
OZ Rákociho cesta (2% z dane) 2434,81 € - archeologický výskum a dokumentácia, oprava cesty na hrad, náradie, benzín do náradia
OZ Rákociho cesta (dary) 1313,64 € - oprava cesty na hrad, bager, doprava kameňa, valcovanie

28.11.2016  Studnička

Soľnohrad je výnimočný aj zdrojom vody, ktorý možno tiež prispel k rozhodnutiu stavať hrad na tomto mieste. Soľnohradská studnička dostala tento rok nový šat a významne prispela aj k zásobovaniu prác na obnove hradu. Iniciátormi obnovy studničiek sú Gustáv Malát a syn Filip. Ďakujeme.

09.11.2016  Kolaudácia
  
Po dnešnej obhliadke prác vykonaných v prvom roku obnovy Soľnohradu bol s pracovníkmi Krajského pamiatkového úradu Prešov dohodnutý plán prác na rok 2017. Cieľom obnovy budú nadzemné zvyšky murív.

28.09.2016  Murovačka ukončená

Dnes boli osadené posledné pohľadové kamene. Trvácnosť rekonštruovaného torza má predĺťiž odvodnenie dvomi rúrami v spodnej časti. Tie budú vyústené do drenážneho násypu tak, aby ich nebolo vidno. Zvyšok päty múru, a teda celý pôvodný úsek, zakryjeme zeminou z archeologického výskumu. To najcennejšie - pôvodné murivo tým bude bezpečne chránené. Nový múr zároveň presmeruje návštevníkov mimo kritického úseku, na ktorom v dôsledku zošľapávania boli vyplavované historické vrstvy a narúšané posledné zvyšky murív.

03.09.2016  Murujeme
  
Po treťom dni murovačky je výška pohľadového muriva 120 cm. Teraz murivo musí trochu preschnúť, vrátime sa o dva týždne.

02.09.2016  Autokamene

Druhý deň murovačky. Na strmom hradnom svahu chýbajú "licáky", čiže väčšie kamene s aspoň dvomi rovnými a na seba kolmými plochami. Preto cestou na hrad ich zbierame popri lesnej ceste. Do auta sa ich zmestí aj dvadsať. Po strmine ku rekonštruovanému múru ich od auta dopravujeme ručne.

01.09.2016  Prvý kameň v malte

Z histórie hradu sa dozvedáme, že v roku 1575 ho dobyl Juraj Wernher a vojaci zo Šarišského hradu. Nech je symbolickým odškodnením, že po 441 rokoch od dobytia hradu Šarišanmi, prvý kameň obnovy Soľnohradu (na obr. v strede) osadili dobrovoľníci zo Šarišského hradu.

31.08.2016  Príprava na murovačku
  
Skôr než položíme historicky prvý kameň do čerstvej malty na Soľnohrade, potrebujeme pripraviť zásoby materiálu. Dnes sme doviezli piesok, vodu a zahasili prvé vápno. Ďakujeme turistom za každý kameň vynesený k opravovanému múru.

25.07.2016  Sonda ukončená

Vďaka pomoci zahraničných dobrovoľníkov sme sondu stihli včas ukončiť a geodeticky zamerať. Najväčším objavom je zachovaná línia vonkajšieho muriva južného opevnenia. Vďaka tomuto nálezu budeme môcť náznakovo zrekonštruovať zaniknutý objekt.

21.07.2016  INEX workcamp
  
Medzinárodný tábor dobrovoľníckej práce INEX po prvýkrát na Soľnohrade. Alicia a Leticia (Španielsko), Mylene (Francúzsko), Vitalii a Andrzej (Poľsko), Andromachi a Konstantinos (Grécko), Melita (Slovinsko) a Samuel (Nemecko). Ďakujeme za pomoc pri archeologickom výskume, čistení okolia hradu a pomoc pri úprave cesty.

24.06.2016  Správca hradu
  
Soľnohrad má správcu. Dnes bol slávnostne inaugurovaný pri pútači Prešovskej hradnej cesty v centre Prešova. Práve vďaka pútaču sa o činnosti OZ Rákociho cesta dozvedel dobrodinec, ktorý ponúkol združeniu finančný dar na mzdu pre správcu, ktorý sa bude starať okrem Soľnohradu aj o Šebeš a Obišovský hrad. Za správcu bol vybraný Ján Ducár, dlhoročný dobrovoľník a znalec šarišských hradov. 

20.05.2016  Kniha a tabuľa
  
Pozdrav v návštevnej knihe hovorí za všetko. Vďaka úprave cesty sa na hrad dá vyjsť, ale je to náročné. Našim cieľom je, aby aj Soľnohrad patril medzi kočíkové hrady. Informačná tabuľa dostala nový šat.

21.04.2016  Dohoda na obnove
Včera bol významný deň pre hrad. Po spracovaní architektonicko-historického výskumu a návrhu obnovy sme sa na obhliadke hradu dohodli s pamiatkarmi na rozsahu prác na tento rok a vytýčili sme prvú archeologickú sondu. Lesníci dnes prekopali odrážku na odvedenie dažďovej vody z bočnej zvážnice a na hrad prišli aj geodeti, domerať polohopis a výškopis hradného areálu.

16.04.2016  Prvá dobrovoľnícka


Dnes prišli na pomoc Soľnohradu dobrovoľníci z US Steel Košice. V rámci projektu podporeného Karpatskou nadáciou v programe Spoločne pre región. Pokračovalo sa v spevňovaní cesty ukladaním kameňov do priehlbín, boli osadené dve odrážky dažďovej vody, aby cesta nebola podmáčaná. Pri hrade postavili nosič informačnej tabule s puzdrom na návštevnú knihu a orazili prvú pečiatku na leták o Prešovskej hradnej ceste.

08.04.2016  Oprava cesty

Vďaka 2% z dane, vďaka podpore obce Ruská Nová Ves a v spolupráci s Lesmi SR, sme mohli začať s opravou cesty. Do veľkých výmoľov boli navezené balvany, zahrnuté zeminou, zavalcované, prekryé hrubou vrstvou kamennej drvy, zavalcované, prekryté jemnou vrstvou kamennej drvy a opäť zavalcované. Cena za jednu Tatru kameňa aj s dovozom je okolo 200 €. Dnes bolo navezených 7 áut a opravená asi štvrtina cesty.

01.04.2016  Najprv cesta

Cesta na Soľnohrad je po ťažbe dreva zničená, problém prejsť má aj terénne auto. Dnes sme od štátnych Lesov SR dostali súhlas na opravu a spevnenie cesty. Potrebujeme, aby cesta bola za každého počasia zjazdná pre auto s prívesným vozíkom na dovoz vápna a piesku pre obnovu hradu, s ktorou plánujeme začať tento rok.

17.03.2016  Brána k obnove Soľnohradu
  
Predvčerom bol v centre Prešova odhalený pútač Prešovskej hradnej cesty, s veľkou fotografiou Soľnohradu a zámerom obnovy južného opevnenia, z ktorého vinou erózie zanikajú posledné zvyšky murív.

14.03.2016  Začíname úspešným projektom

Dnes sme spolu s pánom starostom z obce Ruská Nová Ves (tretí sprava) prišli na pozvanie Karpatskej nadácie do US Steelu, na vyhlásenie úspešných projektov v grantovej výzve Spoločne pre región. Soľnohrad s projektom "Soľ nás spája" bol podporený sumou 1296 €. Aj vďaka tejto podpore sa môžeme pustiť do prvých prác na obnove hradu.

Pripravil: Martin Sárossy