PRVÁ POMOC PRE HRADY - Šariš - Kapušany - Šebeš - Soľnohrad - Obišovce - Lipovce

Soľnohrad 2017

P O Ď A K O V A N I E

Obnovu Soľnohradu v roku 2017 finančne podporili

Ruská Nová Ves (vlastné zdroje) 2000 € - terénne úpravy, strava pre dobrovoľníkov, architektonicko-historický výskum, príprava projektov
Ruská Nová Ves (grant Nadácie Ekopolis) 3000 € - výroba náučného chodníka, informačné tabule, kamenná drva
Ruská Nová Ves (grant Nadácie Slovenskej sporiteľne) 3000 € - archeologický výskum, materiál, odborné práce
Rákociho cesta (grant Komunitnej nadácie Veľký Šariš) 1500 € - archeologický výskum, strava pre dobrovoľníkov
Rákociho cesta (2% z dane) 1619,57 € - vápno, piesok, preprava materiálu, náradie, oprava cesty na hrad
Návštevníci hradu príspevkami do hradnej pokladničky 95,44 € - preprava materiálu, opravy, PHM do motorovej píly

04.11.2017  Schody na hrad
  
Ešte drevozemné schodisko a pracovná sezóna na hrade bude ukončená. Šikovní chlapi z obecného úradu sa tejto úlohy zhostili na jednotku. Výstup na hrad je opäť jednoduchší a bezpečnnejší. Táto aktivita sa uskutočnila vďaka podpore Nadácie Slovenskej sporiteľne.

07.10.2017  Posledná murovačka
  
Stihli sme ešte zakonzervovať dve línie pohľadového muriva. Horné, staršie murivo bolo neskôr oplentované (dolná línia). Po zaschnutí murivo zazimujeme aby sme o rok mohli pokračovať. Dnes sa konal tretí ročník súťaže v horskej cyklistike "MTB kráľ Šariša". Úlohou súťažiacich je za čo najkratší čas prejsť tri hrady - Šariš, Kapušany a Soľnohrad.

16.10.2017  Náučný chodník

Cestou na Soľnohrad vás sprevádza voda. Na začiatku pod lesom je vodojem s upraveným odtokom pitnej vody, nasleduje mokraď, tri studničky, hradný potok a nádherný les, ktorý vodu zadržiava, chráni a čistí. Príďte a prejdite sa po vodnej ceste na Soľnohrad. Na polhodinovej trase nájdete 9 informačných tabúľ a lavičky. Projekt realizovala obec Ruská Nová Ves v spolupráci s dobrovoľníkmi vďaka finančnej podpore Nadácie Ekopolis v grantovom programe Zelené oázy.

01.09.2017  Prvé hradné slávnosti úspešné!

Soľnohrad má nádherný priestor na organizovanie podujatí - lúku, z ktorej vidno hrad a dostatočné kapacity na parkovanie - na vedľajšej lúke a na rozšírenom parkovisku v obci. Ale hlavne, Soľnohrad má skvelý tím dobrovoľníkov, sponzorov, poslancov i pracovníkov obecného úradu v Ruskej Novej Vsi.

31.08.2017  Turisti
  
Je štvrtok popoludní, nádherný slnečný deň a Soľnohrad je plný turistov. Je najvyšší čas začasť s konzerváciu torza hradnej veže, pretože každé štveranie sa na jej vrchol uvoľnuje kamene a narúša murivo.

30.08.2017  Prípravy vrcholia

O dva dni budú prvé hradné slávnosti a prípravy vrcholia. Dobrovoľníci, obecní poslanci aj starosta pracujú na stavbe pódia, príprave parkovacích plôch, zábran na usmernenie pohybu návštevníkov. Na hrade bola osadená informačná tabuľa s panorámou a názvami vrcholov pohorí, ktoré je z hradu vidno. Od Maďarska na juhu až po Poľsko na severe.

29.08.2017  Výskumníci
  
Dnes na hrad zavítal významný výskumník, prešovský archeológ Dr. Vizdal. Zaujímavý poznatok priniesol aj architektonicko-historický výskum. Obnažené murivo z vlaňajšieho a tohoročného archeologického výskumu (na obr. sivou frabou) postupne dotvára kontúry doposiaľ neznámeho tvaru južného opevnenia. Ďalšie poznatky snáď prinesie tretia etapa výskumu v budúcoročnej sezóne.

18.08.2017  Prípravy na murovačku a hry
  
Čakanie na spracovanie architektonicko-historického výskumu sme na hrade využili na doplnenie zásob vápna a piesku. Do zimy chceme stihnúť aspoň čiastočne zakonzervovať obnažené zvyšky murív. V rámci príprav na prvé hradné slávnosti, ktoré organizuje obec Ruská Nová Ves, sme osadili pútač pred solivarským múzeom.

26.07.2017  Média
  
Zahraniční dobrovoľníci zaujali média. RTVS nakrútila dokument o soľnohradských dobrovoľníkoch, pred kamerou exceloval Filip. TASR vydala tlačovú správu. Možno povedať, že média mohli pracovať aj vďaka dobrej dostupnosti hradu po opravenej ceste.

21.07.2017  Archeologický výskum ukončený
  
Minulý týždeň bol kontrolný deň s pracovníkmi pamiatkového úradu na zhodnotenie výsledkov archeologického výskumu. Obnažené zvyšky murív už zrejme tvoria základy hradnej veže. Tento predpoklad ešte musí potvrdiť architektonicko-historický výskum.

18.07.2017  INEX

Od 9. júla pomáhajú na hrade účastníci medzinárodného tábora dobrovoľníckej práce INEX. 11 zahraničných dobrovoľníkov z 10 krajín (Bielorusko, Česká republika, Dánsko, Francúzsko, Litva, Rumunsko, Rusko, Taliansko, Španielsko a Ukrajina) spolu s desiatkou miestnych dobrovoľníkov pomáhajú pri archeologickom výskume na južnom opevnení. Najprv bolo potrebné odstrániť korene drevín, ktoré narušovali
  
posledné zvyšky murív. Tie boli očistené od sutiny sondážnym výskumom. Sutina bola preosiatá a následne recyklovaná. Zemina na opätovné zásypy a štrk po kontrole detektorom bude použitý ako plnivo do jadrovej malty. Formou živej reťaze dobrovoľníci vyniesli ku miestu murovania asi tri kubíky kameňa pozbieraného zo svahov pod hradom. Pomohli tiež pri úprave prístupovej cesty a úprave oddtoku z vodojemu. Tieto aktivity sa uskutočnili vďaka podpore Nadácie Slovenskej sporiteľne v rámci projektu "Aj my máme Salzburg - náš Soľnohrad". ĎAKUJEME!!!
 

09.06.2017  Obnova cesty pokračuje
  
Po vlaňajšej oprave lesnej cesty na hrad ostali ešte ťažšie prejazdné úseky. Sedem nákladných áut kamennej drvy bolo rozhrnutých a zavalcovaných tak, aby sa ku hradu dostalo osobné auto. Výrazne to uľahčí obnovu hradu (dovoz materiálu, dostupnosť pre archeológov a geodetov) a tiež kontrolu priebehu prác návštevami z pamiatkového úradu.

31.05.2007  Najstarší vodojem
  
V Ruskej Novej Vsi je najstarší vodojem v okrese Prešov. Bol postavený v roku 1936. Prebytočná pitná voda vytekala bez úžitku. To bolo impulzom pre projekt "Vodná cesta na Soľnhorad" s cieľom upraviť odtok tak, aby sa tu mohli občerstviť návštevníci Soľnohradu. Tu bude osadená aj prvá informačná tabuľa náučného chodníka. Dobrovoľnícke práce vedie Gusto so synom Filipom. Dnes im pomohli Jano a Marek.

30.05.2017  Lúka a značkár
  
Tento rok budú prvé hradné slávnosti. Keďže areál hradu nemá vhodnú plochu, podujatie sa bude konať na lúke pod hradom, na ktorej boli potrebné terénne úpravy. Klub slovenských turistov obnovil turistické značenie. Nové značky nasmerujú návštevníkov na bezpečnejší výstup na hrad po drevozemných schodoch.

27.05.2017  OZ Soľnohrad
  
Trochu sa upratovalo pri ohnisku pod hradom, lebo dnes sme mali návštevu členov občianskeho združenia Soľnohrad. To vzniklo s poslaním zveľadiť areál národnej kultúrnej pamiatky Solivar a Soľnej Bane. Radili sme sa o pláne oživiž varenie soli na solivarskom podujatí.

20.05.2017  Slaný, Slanský, Soľný
  
Slaný prameň a v pozadí na severozápadnom okraji Slanských vrchov Soľnohrad (označený bielou bodkou). Odveké spojenie medzi prírodným bohatstvom a históriou. Potvrdené! Soľnohrad vidí Obišovský hrad. Jednoduchšie to bude, keď trochu podrastie obišovská hradná veža.

19.05.2017  Murovačka pokračuje
  
Po prípravách na murovačku - zahasenie vápna a navozenie piesku, sme tento týždeň začali murovať. Pokračujeme v dokončení objektu hradby južného opevnenia. Maltu i kamene je potrebné vynášať ručne. Od miesta dostupného pre auto s prívesným vozíkom je prevýšenie 15 m.

11.05.2017  Schody a lesníci
  
Drevozemné schody pomôžu návštevníkom bezpečne dostať sa na vrchol hradu a zároveň ochránia strmé svahy pred eróziou v dôsledku zošľapávania, pri ktorom sa vyplavujú cenné historické vrstvy aj s archeologickými nálezmi. Dnes sa konala obhliadka trasy plánovaného náučného chodníka, ktorého výstavbu podporila Nadácia Ekopolis v programe Zelené oázy.

31.03.2017  Pokladnička
  
Od dnešného dňa aj Soľnohrad má svoju pokladničku. Osadili sme ju na masívny dubový peň pod informačnú tabuľu.

04.03.2017  Po zime
 
Dnešný výlet na hrad bol so zamestnancami Slovak Telekom, ktorí fandia hradu. Jano prečistil odrážky, vďaka ktorým jarné vody hradnú cestu nerozmočia a neodplavia navozenú kamennú drvu. Obnovená cesta prezimovala bez poškodenia a tento rok chceme pokračovať v jej spevnení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravil: Martin Sárossy