PRVÁ POMOC PRE HRADY - Šariš - Kapušany - Šebeš - Soľnohrad - Obišovce - Lipovce

Soľnohrad 2015

12.11.2014  Obhliadka ochranármi

Soľnohrad leži v prírodnej rezervácii Zbojnícky zámok, preto na práce súvisiace s údržbou a prezentáciou hradu, ako napr. odstraňovanie krovín, archeologický výskum a konzervačné práce, si vyžadujú výnimku zo zákona o ochrane prírody. Dnes sme na hrade diskutovali o možnom rozsahu povolení s pracovníkmi Okresného úradu Prešov - odboru starostlivosti o ŽP a zo Štátnej ochrany prírody SR.
  
Prioritné miesto zásahu je preskúmanie západného svahu, ktorým vystupujú turisti na hrad. Zošľapaná vegetácia nechráni zeminu, z ktorej každým rokom sa kus odplaví. S postupujúcou eróziou tak miznú historické vrstvy a tiež posledné čitateľné zvyšky murív.

15.03.2012  Zameranie hradnej parcely
  
Pred mesiacom poslanci obce Ruská Nová Ves schválili zámer obnovy národnej kultúrnej pamiatky Soľnohrad (Zbojnícky zámok). Dnes sme sa stretli na mieste - geodet, lesný hospodár a zástupcovia úradov lesného, pamiatkového a obecného. Po zľadovatelej ceste sa k hradu doslala len Niva. Po hodine začal hrad existovať na mape.

11.12.2011  Hradná dokumentačka


      
  
   
   
   


  

Zostavil: Martin Sárossy