PRVÁ POMOC PRE HRADY - Šariš - Kapušany - Šebeš - Soľnohrad - Obišovce - Lipovce

Lipovce 2016

01.12.2016  Hrad má AHV
  
AHV je skratka pre architektonicko-historický výskum. Na základe zamerania stavieb a terénu (polohopis a výškopis) mohla byť vykonaná táto základná dokumentácia pôvodného stavu zachovaných zvyškov murív. Súčasťou bol aj rozbor mált, vlastnosti pojiva a štruktúry plniva. To všetko bude potrebné zohľadniť pri prácach na obnove hradu, podľa spracovaného návrhu konzervácie murív (obr. dole). Cena za výskum je 420 €.
Hrad je z hľadiska podmienok pamiatkového úradu pripravený na obnovu.
  

28.10.2016  Polohopis, výškopis a smerovníky

Nad Lipovcami je nádherná jeseň. Dnes máme na hrade meračku. Po vlaňajšom zameraní nadzemných zvyškov hradu nasleduje druhá etapa geodetických prác - zameranie polohopisu a výškopisu. Takáto dokumentácia je ďalšou podmienkou Krajského pamiatkového úradu pre udelenie súhlasu na konzerváciu zvyškov murív.
  
Meračka v náročnom teréne v lesnom poraste nebola jednoduchá a práce sa natiahli na tri dni. Cena je 400 €.  
Zamerané boli skalné bralá, hradná priekopa aj obranný val.
Okrem meračky boli dnes osadené aj dočasné smerovníky od parkoviska po lesnú cestičku ku hradu. Na tejto trase je plánovaný aj náučný chodník. Na jeho výstavbu potrebujeme dobrovoľníkov, financie a čas.

Pripravil: Martin Sárossy 0911-336677