PRVÁ POMOC PRE HRADY - Šariš - Kapušany - Šebeš - Soľnohrad - Obišovce - Lipovce

Lipovce 2015

05.08.2015  Geodetické zameranie
 
Dnes boli geodeticky zamerané nadzemné zvyšky Lipovského hradu. Na obr. vpravo je interiér južnej veže. Keďže pre tento rok žiadosť o grant z ministerstva kultúry schválený nebol, obec Lipovce sa do záchrany hradu pustila v rámci vlastných kapacít. Na spolufinancovaní nákladov na geodeta sa podieľalo aj OZ Rákociho cesta. Nasledovať bude architektonicko-historický výskum a návrh obnovy, podľa ktorého by sa malo začať s konzervačnými prácami budúci rok.

 
Pohľad na vonkajší plášť južnej veže zo severu (vľavo) a z juhu (vpravo), na ktorom vidieť posledné zachované lícne kamene založené na skale.

 
Torzo múra pri severnej veži (vľavo) a severná veža - vonkajšie líce (vpravo) a interiér (dole) s okienkom, posledným zachovaným architektonickým prvkom hradu.

13.07.2015  Smer Lipovský hrad

Dnes sme osadili smerovú tabuľu k Lipovskému hradu. Je na polceste z Lipoviec do Lačnova pri včelárovi (predáva výborný med). Dá sa tam zaparkovať a odtiaľ pešo dole kopcom na zalesnený hrebeň, na konci ktorého je hrad.