PRVÁ POMOC PRE HRADY - Šariš - Kapušany - Šebeš - Soľnohrad - Obišovce - Lipovce

POZVÁNKA na otvorenie hradnej drevenice

 

Jeden z hlavných argumentov drevenicu odstrániť bol, že nebola využívaná.

Dňa 18.11.2015 bol pánovi starostovi a všetkým poslancom poslaný e-mail s návrhom pozvánky na otvorenie hradnej drevenice 29.11.2015. Odpoveďou bola výzva na vypratanie drevenice z dôvodu, že už od stredy 25.11.2015 začne obec hradnú drevenicu rozoberať. Bolo to v rozpore s verejným prísľubom pána starostu, že do 31.12.2015 nebude podnikať žiadne kroky na odsránenie drevenice. To spustilo otvorený list a žiadosť štyroch poslancov o mimoriadne zastupiteľstvo, ktoré sa konalo 26.11.2015. Na ňom 5 z 9 poslancov prosbe 141 občanov, aby požiadali o predĺženie povolenia, nevyhoveli a odhlasovali odstránenie hradnej drevenice do 31.12.2015. Ale už hneď na druhý deň pán starosta (napriek čerstvo napadanému snehu) nariadil drevenicu vypratať a vymenil zámok. Tým definitívne zamedzil, už ako víťaz po zastupiteľstve, porazenej druhej strane - občanom, aj tú štipku radosti z otvorenia. Občania sa nedali znechutiť, v nedeľu na hrad prišli a pred vypratanou a uzamknutou drevenicou vyjadrili protest voči takémuto bezohľadnému správaniu.

Tu je návrh pozvánky, ktorý to celé spustil:

https://hrad.wbl.sk/letakotvorenie_hradnej_drevenice.pdf