PRVÁ POMOC PRE HRADY - Šariš - Kapušany - Šebeš - Soľnohrad - Obišovce - Lipovce

Hradné hry

 

 

Autorkou nápadu zorganizovať Hradné hry na Šarišskom hrade je Katarína Pirohová, ktorá vedie skupinu mladých ochotníkov a členov divadelného krúžku vo Veľkom Šariši. V roku 2006 sa v programe Mladí filantropi Komunitnej nadácie Veľký Šariš s podporou Nadácie SPP uskutočnil prvý ročník hier pod názvom Povesti hradného kastelána. Projekt spočíval v sérii divadelných scénok na turistickej ceste vedúcej na Šarišský hrad, spolu s divadelným predstavením a zábavou na hradnom nádvorí.

Mimoriadny úspech (vyše 60 dobrovoľných hercov a asi dvetisíc návštevníkov namiesto očakávaných tristo) dokázal výnimočnú príležitosť na vytvorenie tradičného kultúrneho letného podujatia vo Veľkom Šariši. Vynikajúco zvládnutá propagácia s dobovým sprievodom po uliciach Veľkého Šariša a Prešova dokázali po dlhých rokoch oživiť Šarišský hrad. V ďalšom roku si druhý ročník hradných hier prišlo pozrieť asi 5000 návštevníkov. Tretí ročník hradných hier organizovalo veľkošarišské Kultúrne a informačné centrum. Pozvánka prilákala na hrad okolo 8000 ľudí a túto návštevnosť si Šarišské hradné hry udržujú i naďalej.

 

III. Šarišské hradné hry, 7. september 2008

   

II. Šarišské hradné hry, 16. september 2007

Program začal o 13:00 krátkymi divadelnými scénkami na hradnej ceste. Na nádvorí od 15:00 bežali vystúpenia: Dvorský tanec (choreografia: Henrieta Háberová), Princezná na hrášku (marionetové predstavenie, Babadlo), Brušné tance (skupina Ellite), Šermiari (Skupina historického šermu Sarus, Prešov), Príbeh kastelánovej dcéry (ochotníci z Veľkého Šariša a Prešova), Šípková Ruženka (marionetové predstavenie, Babadlo), Záver programu: vystúpenie šermiarov (Cohors, Prešov).

 

 

I. Šarišské hradné hry, 27. august 2006


Šarišské hradné hry 2006 - prvé skupiny návštevníkov vystúpili na hradné nádvorie.

 

Šarišské hradné hry v roku 2006 a 2007 podporili: 

Partneri projektu:

Oficiálny organizátor:

Mesto

Veľký Šariš