PRVÁ POMOC PRE HRADY - Šariš - Kapušany - Šebeš - Soľnohrad - Obišovce - Lipovce

Kapušany 2011

06.12.2011  Stretnutie na obecnom úrade 
  
Hneď na druhý deň po obhliadke hradu nasledoval telefonát na obecný úrad v Kapušanoch. Pán starosta navrhol stretnutie na dnes. Keďže obec mala základnú dokumentáciu a je vlastníkom hradu, mohli sme sa pustiť do prípravy prvej žiadosti o grant na pomoc hradu Kapušany. Termín máme do konca roka, ide sa na vec!

04.12.2011  Kapušany po prvýkrát 
  
Na obhliadku hradu Kapušany sme sa vybrali traja - Jano, Ľuboš a Martin. Nádherný hrad, neveľký, no celistvý komplex pomerne dobre zachovaných objektov. Cieľom našej výpravy bolo vybrať objekty, ktorých oprava by bola vhodná so zapojením nezamestnaných.

  
Rozsiahle kaverny na vonkajšej stene severnej a juhovýchodnej hradby si vyžadujú namáhavé, no konštrukčne nie veľmi náročné práce. Nie je potrebný rozsiahly archeologický výskum, ktorý by mohol práce zdržať a taktiež dostupnosť si nevyžaduje náročnú stavbu lešenia. Ideálne miesta, kde si možno trúfnuť na prácu s väčším počtom ľudí, ktorých zručnosť zatiaľ nepoznáme. Kapušany sú vhodné pre program Obnova hradov s pomocou nezamestnaných.

29.10.2011  Matejova dokumentačka   Foto: Matej Furda