PRVÁ POMOC PRE HRADY - Šariš - Kapušany - Šebeš - Soľnohrad - Obišovce - Lipovce

Kapušany 2013

P O Ď A K O V A N I E   ZA ROK 2013
Záchranu Kapušianskeho hradu finančne podporili

26.12.2013  Štefanský výstup na hrad
  
Štefanský výstup pod taktovkou miestneho Klubu slovenských turistov sa vydaril. Všetkým hradárom želáme úspešnú 2014-tku.

23.12.2013  Osuheľ
 
Kto nevie, čo je to osuheľ, tak si ju mohol prísť dnes pozrieť na hrad. Veľké páperovité namrznuté kryštáliky rastú z nafúkavanej mrznúcej hmly.

27.11.2013  Rekapitulácia
  
O tri dni sa projekt končí. Dnes bola pre hradných robotníkov pripravená rekapitulácia šiestich mesiacov prác na hrade. Bolo to jedinečné, náročné, veselé i občas trochu konfliktné. Misia 2013 končí. Hrad je zazimovaný, zásobený materiálom a s potenciálom šikovných ľudí, ktorí dokážu tvoriť hradné hodnoty.

22.11.2013  Novembrová veža
  
Pre zabezpečenie kontinuity projektu je potrebné dopredu preskúmať a zdokumentovať objekty, ktoré by sa mali obnovovať budúci rok. Jedným z cieľových objektov pre Kapušany je západná veža paláca. 18 m vysoká veža z lešenia s novými podlažkami sprístupnila celú západnú stenu.

13.11.2013  Posledná sonda a klčovanie
  
V severnom predhradí sa pokračuje v odkrývaní skalného brala, na ktorom je postavený hradný palác. Na južnom svahu sa odstraňujú kroviny.

04.11.2013  Záverečné práce
  
November je na hrade menej efektívny ako máj, pretože sa už nedá pracovať s maltou. Strechu na klenbou sme prekryli lepenkou, upravil sa vstup z nádvoria do paláca, zahasila sa plná kaďa vápna, ktoré v zemi prezimuje do jari. A pracuje sa aj na čistení okrajov prístupovej cesty.

21.10.2013  Slamená izolácia
  
Je koniec októbra a vápenná malta v klenbe už nestihne vyzrieť. Aby mráz čerstvé murivo neznehodnotil, je potrebná okrem dočasného prestrešenia aj izolácia. Štyri slamené baly by mali stačiť.

18.10.2013  Posledný klin
  
Klenba je hotová, dvojročné úsilie, od prvej archeologickej sondy až po dnešný deň sa vyplatilo. Hrad má po stáročiach opäť interiér. Na jeho dokončenie bude potrebná ešte jedna sezóna, ale s touto partiou nemôže byť obáv, že by to nezvládli.

14.10.2013  Tempo na klenbe
  
Všetky vhodné kamene - veľké ploskáče a kliny sú z hradu už kakmer vyzbierané. Našťastie v lese, asi 1 km od hradu, je kamenistý svah, na ktorom sa dajú ešte podtrebné kamene nájsť. Okrem zberačov kameňov sú tu miešači malty, podavači, kamenári a murári. Finiš sa blíži.

12.10.2013  Víkendová výpomoc
  
Každý deň sa snažíme využiť, takže dnešná slnečná nedeľa je venovaná hradu. Lunety sú premurované, klenbu postupne zatvárame.

08.10.2013  Lunety
  
Výdrevu bolo potrebné ešte doplniť o konštrukciu pod lunety - otvory na dve bočné strieľňe. Kamene bude potrebné ukladať veľmi precízne, aby klenba nebola v spoji oslabená.

07.10.2013  Októbrové leto
  
Na južnej hradbe ešte posledná špárovačka a lešenie môže isť dole. Poludňajšie slnko dokáže ešte stenu vyhriať dostatočne na to, aby tu malta vyzrela. Pilier bol podľa pokynov pamiatkarov ukončený torzálne s vrstvou zeminy a drnov suchomilných tráv.

29.09.2013  Návrat rytierov
  
Finiš na klenbe prerušilo rozhodnutie zorganizovať prvé ozajstné hradné slávnosti. Pridal sa najlepší spoluorganizátor - slnko. A vyšlo to! Účasť minimálne 2 tisícky ľudí. Šermiari, atrakcie, stánky, klobásky, pivo... a medovina. Taká hradná klasika. Návštevníci si prezreli aj fotografie z priebehu prác. Nedávno dokončený severovýchodný pilier si vybral majster kat na pózovanie pre deti. Kapušiansky hrad si túto akciu zaslúžil.

24.09.2013  Klenba naša vytúžená
  
Už len kamene, veľa kameňov. A maltu. Kamene, malta, kamene, malta, kamene, malta, kamene, malta, kamene, malta...

23.09.2013  Východ-Západ-Sever-Juh
  
Murárske partie sa postupne, po dokončení svojich prác, sťahujú na murovanie klenby. Prví skončili východniari na severovýchodnom pilieri. Nasledovali západniari s kavernou na západnej stene palácovej veže a dnes severania, pod ukončení škárovania severnej hradby. Južania, pohnite si!

10.09.2013  Murovačka v klenbe odštartovaná
  
Začína sa rekonštrukcia klenby. Prvé murovanie ide pomaly. Náročné je podávanie materiálu pomedzi spleť ramenátov. Muruje sa od zeme na spevnený kamenný základ.

04.09.2013  Stavba výdrevy
  
Statik vypočítal, projektant rozvrhol, rezivo je na hrade. Môže sa začať so stavbou výdrevy. Dĺžka rekonštruovanej časti klenby je 13 metrov, celková dĺžka 17 m, výška 2,5 m, šírka 3,5 m. Dve lunety na strieľne v severnej hradbe.

31.08.2013  Prvé hradné hry

S nápadom oživiť hrad podujatím pre verejnosť prišli členovia hradného tímu - asistenti archeologického výskumu Gabo, Tomáš a Michal - autor projektu, ktorý podporila Iuventa. Na hrade ožila pekáreň, výroba krúžkovej zbroje aj lukostreľba.

28.08.2013  Severovýchodný pilier
  
Na severovýchodnom pilieri treba dokončiť hornú tretinu. Hrany určujú vodiace šnúry spustené od kameňov, ktoré sa zachovali v mieste napojenia piliera na steny východnej veže.

24.08.2013  Severné predhradie

Archeológia v severnom predhradí umožnila vytiahnuť rozpadnuté vnútorné líce hradby. V strednej časti však boli odkryté nové architektonické prvky - schodisko a trojsmerná strieľňa, ktoré dnes preskúmal historik, aby mohol navrhnúť konečnú podobu obnovy. Predhradie je stále zapratané haldou kameňov vytriedených z výkopu.
 

21.08.2013  Južný pilier

Južný pilier sa dočkal svojej obnovy. Zrekonštruované sú obe, odspodu rozpadnuté nárožia. Kamene je potrebné opracovať kamenárskymi odrážkami do požadovaného tvaru. S múrmi rastie aj lešenie, na ktoré sa materiál vyťahuje v kovovej palete elektrickým navijákom.

12.08.2013  Severný kút
  
Presne 30 dní trvali práce na
doplnení výpadku vonkajšieho muriva východnej palácovej veže. Výška kaverny 9 m, priemerná šírka 1,3 m a hĺbka až do 1,5 m (na obr. vľavo). Celkový objem nového muriva je asi 8 m3. Pričom maltu bolo potrebné transportovať cez prevýšenie až 20 m. Od dna vonkajšej priekopy, kam sa dalo prísť s fúrikom a odtiaľ lanami a kladkami až k murárom. Zároveň sa do muriva "odpratal" kameň nazhromaždený z výkopov severného predhradia, čím sa uvoľnil priestor pre plánované práce na rekonštrukcii klenby. Dnes sme korune muriva osadili dočasnú ochranu pred dažďovou vodou - vzduchová vrstva štrku prekrytá geotextíliou (starý koberec), na to smolový papier zaťažený zeminou a kameňmi. Takéto ukončenie muriva zabezpečí jeho postupné schnutie tak, aby v zime nepremrzlo a nerozpadlo sa. Konečná úprava bude nasledovať pri komplexnom riešení celého objektu východnej palácovej veže.

01.08.2013  Juhozápadný pilier a základ klenby
  
Kaverny na južnej hradbe sú zamurované a pred dokončením je aj domurovanie výpadku od základu juhozápadného piliera. V klenbe je archeologický výskum ukončený a nastupujú murárske práce. Najprv treba premurovať základ, vyplniť kaverny v opornej stene a preškárovať.

31.07.2013  Archeológovia a lešenári
  
Druhý mesiac práce 30-tich hradných robotníkov končí. Bol náročný na archeologické výskumy prakticky po celom obvode hradu a tiež na stavbu lešení. Archeológovia (výskumy vedie archeologická spoločnosť Triglav) aj lešenári odviedli poriadny kus práce.

30.07.2013  Výskum v daždi
  
Prší-neprší, výskumy bežia. Architektonicko-historický výskum je potrebný pre návrh na ďalší postup konzervácie severnej hradby.

19.07.2013  V horúčave radšej cesta
  
Pre horúčavy sa na slnečnej stene dá murovať až keď nad slnkom zvíťazí tieň. Dnes sa oparvuje aj cesta na hrad. Tu by mohli zase horúčavy a slnko pomôcť výsypku drveného asfaltu lepšie stmeliť.

18.07.2013  Zo severu dobré správy
  
Na severnej hradbe idú práce podľa plánu. Z koruny hradby je potrebné odstániť mohutné korene liesky. Chvíľu to potrvá, lebo treba postupovať veľmi opatrne, aby sa čo najmenej poškodilo murivo prerastené koreňmi. Tie môžu prekrývať dôležité stopy po zachovaných častiach hradby, z ktorých by sa mohli dať vyčítať údaje (napr. pochôdzna úroveň predprsne alebo hrana špalety strieľne) pre návrh rekonštrukcie. Vnútornú stranu severnej hradby postupne odkrýva ďalšia archeologická sonda.

16.07.2013  Nový pilier
  
Máme nový architektonický prvok! Kužeľovitý násyp sute pod kavernou južnej hradby ukrýval základy ďalšieho oporného piliera, ktorý tu nik nečakal. Znamená to jeho začistenie, preskúmanie, zameranie a návrh obnovy. Nečakané vádavky, s ktorými ale na treba počítať. Informácia prišla vhod aj filmárom z RTVS, ktorí tu dnes nakrúcali dokument o Kapušianskm hrade.

12.07.2013  Kameň uholný pod severovýchodný pilier
  
Severovýchodný pilier palácovej veže už má archeologický výskum ukončený, takže sa môže začať s jeho opravou. Od základu treba vymurovať rozpadnuté nárožie. Najprv treba osadiť tzv. zámok z dvoch mohutných kvádrov - uholných kameňov, čerstvo odťažených v neďalekom lome.

10.07.2013  Sondy v klenbe
  
Najnáročnejšou úlohou tohoročnej szóny je rekonštrukcia klenby severozápedného objektu. Meškanie projektu spôsobené úradníkmi niekde v Bratislave, na hrade vyzerá tak, že na mieste, kde sme už mali pripravovať stavbu výdrevy, sú ešte len archeologické sondy.

09.07.2013  Západniari

Západniari pracujú pod západnou stenou paláca. Júnová sonda je ukončená, začína sa s odkrývaním zásypu kaverny, v ktorom sa našiel legendárny obal z chleba - takže tásuť je stará 30-40 rokov. Naopak, na dne sondy hlbokej vyše 4 m preklavil pozoruhodný nález rozštiepeného balvanu v polohe akokeby stredoveký kamenár len práve niekam odbehol. Nález dokazuje, že zdrojom kameňa na stavbu hradu bolo samotné bralo, na ktorom hrad stojí. Odťažením kameňa zároveň vznikla obranná priekopa. Ktovie prečo pracne rozštiepený kameň ostal nepohnutý.

02.07.2013  Sever proti juhu
  
Murovačka sa rozbehla na severnom predhradí a južnej hradbe. V oboch prípadoch treba zamurovať kaverny. Zatiaľ vedú južania.

27.06.2013  Južná hradba sprístupnená
  
Na hrade pracuje o 10 ľudí viacej ako vlani, takže sa mohlo otvoriť nové pracovisko na južnej hradbe. Najprv ju bolo potrebné sprístupniť lávkou z lešenia. Na obr. vpravo sú úlohy pre "južanskú" partiu:  A) zamurovať kaverny, B) preskúmať násyp archeo-sondou a odstrániť ho (v pravej časti obr. je násyp porastený trávou) a C) čiastočne zrekonštruovať oporný pilier, z ktorého momentálne vyrastajú statné kroviny  (na obr. vpravo hore).

06.06.2013  TASR
  
Počasie sa našťastie zlepšilo. Kým vápno zreje v hasnici, pracuje sa na príprave staveniska. Treba vykosiť nádvorie, vyklčovať korene a vyzbierať kamene na miestach určených na výkopy archeologických sond.  Dnes si prišli priebeh prác zdokumentovať novinári. Foto TASR.

03.06.2013  Konečne!!!
  
Dočkali sme sa! Na hrad Kapušany nastupuje 15 odborných a 15 pomocných robotníkov. Škoda, veľká škoda, že sa nemohlo začať v máji, tak ako vlani. Celý máj bolo pekne, dnes začalo pršať. Chytro rozdať pracovný odev a horsa do práce. Dnes musí byť vápno zahasené.

28.05.2013  Dobrovoľnícka
  
Kapušiansky hrad stále nemá vlastné dobrovoľnícke združenie. Preto každá pomoc je vítaná. Vlaňajší hradný robotníci pomohli s odstraňovaním sute, vďaka čomu sa našla v severnej hradbe špaleta doposiaľ neznámej strieľne. Pred týždňom zase dobrovoľníci zo Šarišského hradu pomohli pri odstraňovaní náletových drevín zo severozápadného predhradia.

17.05.2013  Pod klenbou
  
Úrady sa so spustením projektu na zapojenie nezamestnaných do prác na hrade neponáhľahú. Už je jasné, že hradní robotníci budú môcť nastúpiť až od júna. Aby sme aspoň čiastočne zmiernili dôsledky časového sklzu, oslovili sme vlaňajších hradných robotníkov na dobrovoľnícku brigádu. Viacerí prišli, a tak sme sa mohli pustiť do odstraňovania sute zo zrútenej klenby, ktorej rekonštrukcia je plánovaná na tento rok. Snáď sa to podari stihnúť. Odborný archeologický dohľad sa podarilo obci Kapušany zabezpečiť vďaka podpore Nadačného fondu Slovak Telekom v Nadácii Pontis.

14.05.2013  Začali sme
  
Tohoročnú murársku sezónu na Kapušianskom hrade odštartoval Ľuboš, ktorý posilní skupinu hradných robotníkov. Dnes bola zarobená prvá malta na škárovanie severnej steny. Prvých 7 vriec vápna zabezpečilo združenie Rákociho cesta.

11.05.2013  Z hradného letiska
  
Kapušianska hradná strmina je jednou zo 17 lokalít schválených Leteckou amatérskou asociáciou SR ako miesto spĺňajúce podmienky pre paraglajding. Štarovanie na rogalách alebo s padákovými klzákmi je pekné predstavenie, ktoré sa oplatí vidieť. Dnes sme mali to šťastie.

23.04.2013  Príprava
  
Prípravy na druhú etapu projektu obce Kapušany v rámci obnovy hradu so zapojením nezamestnaných vrcholia. Dnes sa uskutočnila obhliadka hradu s pracovníkmi Krajského pamiatkového úradu a boli vytýčené archeologické sondy. Včera sa konal výber hradných robotníkov priamo na hrade. Na tento rok boli z Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny vyčlenené pre Kapušany financie na 30 pracovných miest.

16.04.2013  Strechári a autobus
 
Dnešné slnečné lúče rozhodli, škridla ide na strechu. Štyria strechári to zmakli na jednotku. Správcovská chyžka má slúžiť aj návštevníkom hradu ako infocentrum. Blíži sa čas školských výletov. To, čo zatiaľ hradu Kapušany chýba, je parkovisko, na ktoré sa zmestia osobné autá aj autobusy.

06.04.2013  Škridla
  
Vyviezť škridlu na správcovskú chyžku po zľadovatelej a zasneženej ceste bola fuška, bez pomoci miestneho traktoristu by to nešlo. Pomohli hradní robotníci-dobrovoľníci. Ručne nosiť od hradnej brány až ku chyžke bola fakt morda! Škridlu sme dostali zdarma z farmy pod hradom.

17.03.2013  Zima, vietor, sneh
  
Na dnes sme už plánovali mať dokončené odtraňovanie sutiny zo severozápadného objektu. Zima však odísť neplánuje. Pri obhliadke hradu nás privítala zvalená latrína. Už aj vandalom je dlhá zima a tak stvárajú hlúposti. Paraglajdisti sa s tým nepárajú, zima, nezima, lietajú.

12.02.2013  Snehová kalamita
  
Sneží a sneží. Hrad so snehovou čiapkou má zaujímavé kontúry. Na obrázku vidieť rozdelenie južnej a východnej hradby - východná má zasneženú šikminu. Ťažký sneh pováľal stromy na hradnú cestu, výlet na hrad dá v týchto dňoch poriadne zabrať.